2017. december 27., szerda

Az üdvösség útja - prédikáció

AZ ÜDVÖSSÉG ÚTJÁNAK ÁLLOMÁSAI: 
ADVENT-KARÁCSONY-VÍZKERESZT
A felvétel 2017. december 25-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet karácsony délutáni istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult" (Filippi 2,5-7)

Ne féljetek, mert üdvözítő született - prédikáció

KARÁCSONYI ÖRÖMHÍR: "NE FÉLJETEK!"
A felvétel 2017. december 25-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet 
karácsonyi istentiszteletén.
Az igehirdetés bibliai textusa: 
"Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. (Lukács 2,8-14)

Jézus vissza jön értünk! Készen vagy? - prédikáció

JÉZUS VISSZAJÖN ÉRTÜNK! - KÉSZEN VAGY?
Bibliai textus: "Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben." (2. Péter 1,19)

Ó jöjjön el, Urunk a Te országod!

"Ó, JÖJJÖN EL, URUNK A TE ORSZÁGOD!"
"Ó, JÖJJÖN EL, URUNK A TE ORSZÁGOD!"
---------------------------------------------------------------------------------------
Ének: Mészáros Kálmán, Zongora: Tóka Szabolcs
1. Ó jöjjön el Urunk a Te országod, 
Hozd el a béke drága nappalát,
Szent bölcsességed s a Te igazságod
A világ minden táját járja át!
Kar:
Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
A békehon, a szeretet hona,
Melyért a szívünk naponként imát mond,
Urunk, hozd el hozzánk országodat!
2. Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
Űzd el az éj sötét, rideg ködét.
Hogy minden szívben a Te királyságod,
Ragyogjon fényben mielőbb!
Kar:
Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
A békehon, a szeretet hona,
Melyért a szívünk naponként imát mond,
Urunk, hozd el hozzánk országodat!
3. Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
Zendüljön vígság völgyön és hegyen,
Árasszon éltet égi társaságod,
Múljék a régi, s minden új legyen!
Kar:
Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
A békehon, a szeretet hona,
Melyért a szívünk naponként imát mond,
Urunk, hozd el hozzánk országodat!

Kapu Isten országába - prédikáció

HOGYAN JUTHATUNK ISTEN ORSZÁGÁBA?
Bibliai textus: "Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába." (Ap.Csel. 14,21)

2017. december 24., vasárnap

A világ üdvözitője

KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS A VILÁG ÜDVÖZÍTŐJE
KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS A VILÁG ÜDVÖZÍTŐJE
------------------------------------------------------------------------------
Ének: Mészáros Kálmán, Zongora: Tóka Szabolcs
1. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket,
Kit hódoló angyal sereg imád,
Miért akart Ő bűnös tévedőket,
Megkeresni, mint pásztor elveszett juhát.
Kar:
Csak azt tudom, lejött közénk a földre,
Hol jászol ágy volt első otthona,
S hogy kicsiny Názáret ácsműhelyén át
Eljött Megváltónk, Isten egyszülött Fia.
2. Én nem tudom, hogy volt olyan türelme,
Míg szenvedett, én el nem mondhatom.
Hogy törte szívét kínkereszten össze,
A harminchárom éves néma fájdalom.
Kar:
Csak azt tudom, tört szíveket meggyógyít,
Megbátorít, ha félelem fog el,
Bűnszolgaságát szabadságra váltja,
Mert itt van Jézus még velünk, Immánuel.
3. Én nem tudom, mint hódol majd előtte
Egész világ, ha minden vész elül,
Milyen dicső öröm lesz, hogyha végre,
Szeretettel a szív egész beteljesül.
Kar:
Csak azt tudom, az ég is harsonázik,
És karba zeng a lelkes emberár
Az ég, a föld is ujjongja egymásnak,
Hogy a világ Üdvözítője a Király.

Adventi koncert - A Pozsonyi Baptista Énekkar Kispesti koncertje

A POZSONYI BAPTISTA ÉNEKKAR ADVENTI KONCERTJE KISPESTEN 
A felvétel 2017. december 10-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet adventi istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Szőllős János lelkipásztor, a Szlovákiai Baptista Szövetség elnöke.
Az adventi zenés istentisztelet itt tekinthető meg:

Az Úr eljövetele közel van - prédikáció

ADVENTUS DOMINI - AZ ÚR ELJÖVETELE KÖZEL VAN!
A felvétel 2017. december 3-án, Advent 1. vasárnapján készült, a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Az igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké..." (1. Korintus 15,1-8)

Golgota Rádió: Mit tanít a Biblia a keresztségről/bemerítésről?

MIT TANÍT A BIBLIA A KERESZTSÉGRŐL / BEMERÍTÉSRŐL ?
Reformáció-500 adássorozat részeként került elő a "Keresztség vagy bemerítés" kérdése a Golgota Rádió "KultÚRasztal" című műsorában.
Gyerekkeresztség vagy felnőttkeresztség? Mi a keresztelés jelentősége? Miért ilyen központi kérdés az Egyházban? Mi miért keresztelkedjünk meg, és mikor?

Reformáció-sorozatunkban erről a témáról beszélget Majoros Szidóniaműsorszerkesztő Dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető docensével.
A Golgota Rádió "KultÚRasztal" című műsorában elhangzott adás itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=OWbUHAjO0MA

2017. december 12., kedd

Reformációs megemlékezés Brassóban

REFORMÁCIÓS MEGEMLÉKEZÉS BRASSÓBAN
Erdély első protestáns temploma Brassóban
Brassó városa a honfoglalás előtt is lakott település volt. A várost körbe ölelő hegyek egyik magaslatán építtetett először egy tekintélyes erődvárat István királyunk ezer évvel ezelőtt. Később II. Endre király a Szentföldről kiszorult német lovagrend keresztesvitézeinek adományozta a várat határőrizet céljából.
Ettől kezdve több hullámban német-szász telepesek érkeztek nagyobb számban Dél-Erdélynek erre a legkeletibb vidékére. Magyar királyaink közül többen is megfordultak ezen a Kárpátok-ölelte szép fekvésű településen, sőt még országgyűlést is tartottak a város falai között.
Brassó reformátora Honterus János
A mohácsi csatavesztés után hányattatott sors jutott Brassó városának is. A török megújuló támadásaival szemben a környék szász városfejedelmei fogtak össze és a Déli-Kárpátok védvonalát követve erődvárakat építve védték, amíg tudták Magyarországnak ezt a legkeletibb régióját.
A reformáció időszakában Brassó egy fejlett polgárosodó, többségében német nyelvet beszélő város volt. Ennek volt köszönhető, hogy Luther egyházreformjának híre ebben a szász vezetésű városban terjedt el elsőként Erdélyben. A 16. századtól kezdve egyre jelentősebb volt a magyarság létszáma is a városban, ami az igen fejlett német és magyar nyelvű iskolarendszer jelenléte is igazol.
Brassó reformációja a város híres szülöttjének, Honterus János tudós prédikátor tevékenységéhez kötődik. A Bécsben, Regensburgban, Krakkóban, Bázelben, Wittenbergben tanult képzett teológus szülővárosába visszatérve, 1532-től kezdve határozottan hirdetni kezdte a reformáció legfőbb alapigazságait. Halaszthatatlan feladatnak látta többek között az anyanyelvű igehirdetés bevezetését és az istentisztelet liturgiájának megújítását.
Károli Gáspár iskolája Brassóban
Tevékenysége nem csak az erdélyi szászokra gyakorolt nagy hatást, hanem a Brassó környéki magyar településekre, így a Barcaság és Háromszék vidékére is. A brassói reformátor nyomdát is működtetett, amelynek a segítségével a teológiai művek mellett a különböző tudományterületen gyűjtött ismereteit is népszerűsítette. Számos kiadványa között az iskolai oktatásban nélkülözhetetlen tankönyveket is itt jelentette meg.
Anabaptista habán család Erdélyben
Brassó középpontjában álló szász evangélikus fekete templom Erdély legnagyobb katedrálisa az európai gótika legkeletebbre fekvő jelentős alkotása. 1542-ben, a város reformációja idején a protestánsok tulajdona lett, melynek lelkészévé Luther személyes ajánlására Honterus Jánost választották. A templom szomszédságában felépített híres iskolában tanult később Károli Gáspár (1529 – 1592) protestáns lelkipásztor is, akinek a Biblia első teljes magyar fordítását köszönhetjük…
Anabaptista habánok által készített kerámia
Itt kell megjegyeznem, hogy Erdély protestáns múltjához jelentősen hozzátartoznak a Bethlen Gábor fejedelem által 1622-ben Gyulafehérvár környékére (Alvinc) letelepített anabaptista habánok is. A felnőtt hitvalló keresztséget/bemerítést gyakorló reformirányzat tagjai hitük megőrzése és családjaik fenntartása érdekében közös gazdasági udvarokat hoztak létre. Különböző ipari tevékenységeik közül a fazekas iparáguk volt a leghíresebb. Ragyogó ón- és ólommázzal bevont, újszerű díszítményű csempéikkel már a 17. század első felében meghódították az erdélyi nemesi réteget. A habán kályha fogalommá vált Székelyföld területén is.
Brassói Magyar Baptista
Gyülekezet temploma
A habánok mesteri kivitelezésű kerámiaművészete igen komoly konkurenciát jelentett a szászok agyagművességére, emiatt Brassó piacait lezárták a habán fazekasok elött. A város vezetése ezzel törvényesen elutasította a habánok által képviselt anabaptista hitágazatot is. Ennek ellenére Dél-Erdélyben és a Székelyföld területén a brassói fazekas céh készítményei mellett a habán fajansz kézműves termékek is elterjedtek, ezzel erőteljesen befolyásolva a székely fazekasok tevékenységét és ízlésvilágát… 
Brassóban a baptista misszió kezdete 1876-ra vezethető vissza, amikor Novák Antal, a Brit- és Külföldi Bibliatársulat munkatársa terjesztette a Szentírást és hirdette az evangéliumot a brassóiaknak. 1877-ben Meyer Henrik is járt Brassóban és bemerítette a gyülekezet alapító tagjait.
Novák Antal 1877-ben bekövetkezett halála után a gyülekezet elöljárója Grómen János lett, később pedig Tatter L. Vilmos lelkigondozásában fejlődött tovább. Ebből sarjadt ki később a brassói magyar baptista gyülekezet.
A Brassói Magyar Baptista Gyülekezet tagjai
Ebben az időben a gyülekezetben együtt voltak a német, magyar és román nyelvű testvérek. Az istentisztelet német nyelven folyt. A magyar nyelvű istentisztelet 1903-tól indult meg a városban. Ebben az évben járt itt Kornya Mihály evangélista is, aki bemerítést is tartott. Udvarnoki András 1904-ben eljött Budapestről, aki egy hetet töltött Brassóban. Szolgálatának végén egy újabb csoport merítkezett be.
Egyháztörténelmi előadás a baptista gyülekezetben
1905-ben váltak külön a magyar hívők a németektől, és megalakították a Brassói Magyar
Az ünnepségen résztvevő lelkipásztorok: Deák Zsolt, 
Borzási Gyula, Dr. Mészáros Kálmán és Kiss Ottó Károly
Baptista Gyülekezetet. A német nyelvű baptistákkal megmaradt a jó testvéri kapcsolat. Amikor a német gyülekezet imaházát lebontották a 60-as években, a magyar imaházban kaptak helyet. 22 éven át a kisteremben gyűltek össze, egészen 1991.-ig, amikor a kivándorlás miatt megszűnt a brassói német baptista gyülekezet.
Az elmúlt évtizedekben gyülekezet lelkipásztorai többek között Molnár Károly, Bán Gábor, Lőrik István, Bán Gábor, Kóródi István, Ilonka Mihály, Dr. Culman Géza, Ilonka István, Kulcsár Sándor, Borzási Gyula, Mike József, Kiss Ottó Károly és Deák Zsolt testvérek voltak. Jelenlegi imaházukat 1959-ben építették. Brassóban a magyar gyülekezeten kívül 4 román ajkú baptista, 2 pünkösdi, 3 testvérgyülekezet és még 8 más evangéliumi román ajkú közösség hirdeti az evangéliumot a városban a tradicionális népegyházakon kívül.
Mészáros házaspár a vendéglátó Deák 
lelkipásztor családdal
A brassói reformációs megemlékezés Meghívója
A Brassói Magyar Baptista Gyülekezet 2017. november 24-25-én emlékezett meg a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a reformáció népi irányzatához tartozó anabaptista mozgalom kialakulásáról, különösen az Erdélybe menekülő ágáról. Ezen túl a baptista világmisszió kibontakozásáról, valamint Kornya Mihály, a magyar baptisták ugartörő apostolának munkásságáról és a Kárpát-medence népeire gyakorolt hatásáról nyerhettek áttekintést a résztvevők, jelen beszámoló írójának bibliai és történelmi előadásai nyomán. Soli Deo Gloria!
Az ünnepi alkalom részvevői és szolgálattevői a brassói imaházban


Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész