2018. június 22., péntek

Igazgyöngyök: Párnába varrt szeretet...

PÁRNÁBA VARRT SZERETET
Igaza van a bibliai bölcs Salamon királynak, aki a Példabeszédek könyvébe ezt írja: 
"Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket." (Példabeszédek 31,10)
Erről tanúskodik a mellékelt televíziós műsor, ahol feleségem Mészárosné Dr. Seres Leila és barátnője Bödőné Somogyi Irén beszélget az MBE "Baptisták az egészségért munkacsoport" által felkarolt "Szívpárna mozgalom" hátteréről és igaz történetéről Gere Lilla műsorvezetővel, a Pax televízió "Igazgyöngyök" című adásában.

2018. június 17., vasárnap

Apának lenni jó

APÁNAK LENNI JÓ!
Június harmadik vasárnapja világszerte az "Édesapák Napja". ​Mi hívő emberek is nagyon értékeljük és tanítjuk is egészséges családi kapcsolatok bibliai rendjét. Jelen világunkban mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a "keresztény család modellje" áll a sötét gonosz erők megújuló támadásainak a középpontjában.
Apátlan társadalom - Hol vannak a család papjai?
Sok házasság és családi kötelék lazul meg emiatt és esnek szét rokoni kapcsolatok, melynek fájdalmas sérüléseit viseljük sokszor egy egész életen át. Ezen a vasárnapon a család és benne, az édesapa Istentől kapott felelősségéről szólt a bibliai tanítás, "Apátlan társadalom? - Mit mond a Biblia a keresztény apákról?" címmel.
Az alábbi videofelvétel 2018. június 17-én, "Apák napján" készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán... Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni... De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!"  (Józsué 24,14-15)

2018. június 11., hétfő

Add Jézusnak azt, amid van!

ÖTEZER EMBER MEGVENDÉGELÉSE
ADJATOK TI NEKIK ENNI!

A felvétel 2018. június 10-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet évadzáró istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: "Amikor az idő már későre járt, odamentek hozzá (Jézushoz) a tanítványai, és ezt mondták neki: "Lakatlan hely ez, és az idő már későre jár. Bocsásd el őket, hogy a környező településekre és falvakba menve ennivalót vegyenek maguknak." Ő azonban így válaszolt nekik: "Ti adjatok nekik enni!" (Márk 6,35-37)

2018. június 9., szombat

Ez az a nap - Jézus az Út - Hirdesd az igét!

EZ AZ A NAP! 2018 - AZ ÚT
„Én vagyok az út, az igazság és az élet." János 14:6
"Hirdesd az Igét!"
Hirdesd az Igét! - Mészáros Kálmán a Budapest-Sportaréna szószékén
Hatalmas hála van bennünk!Jézus azért jött, hogy elkészítse az utat Istenhez, aki megalkotta az embert és az egész világmindenséget. Az Ő szeretete tette lehetővé azt, hogy magára vette a bűneink büntetését, meghalt helyettünk, miattunk és értünk. JÉZUS az ÚT.
Jézus azért jött, hogy elkészítse az utat Istenhez, aki megalkotta az embert és az egész világmindenséget. Az Ő szeretete tette lehetővé azt, hogy magára vette a bűneink büntetését, meghalt helyettünk, miattunk és értünk. JÉZUS az ÚT.

Béke veletek!
Az idei 2018. június 2-án megtartott Ez az a nap! fellépői is erről tettek bizonyságot. Az imádatba bevezetett bennünket a Hidden Kingdom, majd folytatta a PZM (Pünkösdi Zenei Misszió), Eddy és Oláh Gergő. Velünk együtt áldotta Istent a Worship Central is, akik egyenesen Nagy-Britanniából utaztak Budapestre hozzánk.
Andelic Jonathan, Pintér Béla, Csiszér László, Prazsák László, Dobner Illés és Balogh Mihály folytatták Isten dicsőítését a színpadról és végül, az est fő előadójaként David Crowdert és csapatát hallgathattuk meg, akik Texasból repültek hozzánk azért, hogy az Arénában velünk együtt emeljék fel Jézus szent nevét.
Köszönjük a bátorító gondolatokat Dr. Mészáros Kálmánnak aki a "járatlan utakról" szólt, ahol ugyancsak találkozni lehet Istennel. D. Szabó Dani bácsi hosszú "életútja" gazdag Isten-tapasztalatairól szólt. László Viktornak is köszönjük az üzenetet, aki Isten "kiváltképpeni útjáról" a szeretetéről beszélt nekünk. Jelentős pillanat volt egy megálló pont, mikor Pataky Albert buzdította az "útkeresőket" rálépni a helyes ösvényre.
Fontosnak tartjuk, hogy az országunkat, nemzetünket letegyük Isten kezébe újra és újra, főleg ebben a kihívásokkal teljes időszakban, így ismét egy szívvel és egy lélekkel imádkoztunk Székely János, Papp János, Pataky Albert, Szuhányszky Gábor, Gáncs Péter, Steinbach József és Mézes László vezetésével.

Köszönjük, hogy eljöttetek és együtt emelhettük fel kezeinket Istent dicsőítésére!
„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy Tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert Te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett.” (Jelenések 4:11)
Ez az a nap! 20182018. június 4., hétfő

Lelkipásztor újbóli kirendelés Kispesten

LELKIPÁSZTORCSALÁD ÚJBÓLI KIRENDELÉSE 
A felvétel 2018. június 3-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Ekkor történt Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor és családjának újbóli kirendelése egy úrvacsorai szövetségmegújítás keretében a kispesti gyülekezeti szolgálatra.
Mészáros Kálmán lelkipásztor és felesége Leila, valamint
gyermekeik Lídia, Kristóf és Eliza 
Különleges ünnepi alkalomra került sor 2018. június 3-án a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Az istentisztelet kezdetén a gyülekezet elöljárósága nevében Gerő Tamás főgondnok, valamint Kőszegné Füzesi Márta jegyző köszöntötte a gyülekezet lelkipásztorát Dr. Mészáros Kálmánt és családját, akik kereken hat esztendővel ezelőtt kezdték meg szolgálatukat a kispesti gyülekezetben.
Hálaadással emlékeztek meg az eddig közösen megtett út áldásairól, majd az apostol szavaival bátorították a lelkipásztorcsaládot: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!” (Filippi 4,4-5) Ezt követően Gerő testvér beszámolt arról, hogy - a gyülekezet elöljáróságának 4 évenkénti tisztújításához hasonlóan -, a lelkipásztori szolgálatra nézve is döntést hozott a közösség tagsága. Ennek eredményeként 100%-os megerősítéssel Mészáros testvért kérték meg lelkipásztori szolgálatának további folytatására a kispesti gyülekezetben.
Az újbóli beiktató és kirendelő ünnepi alkalom Gerő Tamás főgondnok igei 
köszöntőjével, majd Brad Baker misszionárius, a Magyarországi Baptista 
Egyház külmissziós koordinátorának áldó imádságával egészült ki. 
Mészáros testvér viszontválaszában megköszönte a gyülekezet eddig is megtapasztalt töretlen bizalmát és szeretetteljes támogatását. Felidézte a 6 esztendővel ezelőtt kapott igét, ami mindeddig meggyőzte őt abban, hogy a kispesti gyülekezet élére állva annak lelki vezetője legyen: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr - békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az Úr!” (Jer. 29,11-14)
Az ünneplő kispesti gyülekezet
Mind ezek után Brad Baker, a Magyarországi Baptista Egyház külmissziós koordinátora imádkozott, kérve Isten áldását a lelkipásztori szolgálatra ismételten kirendelt Mészáros család életére és további missziómunkájára. Az újbóli elköteleződés ünnepi perceit éltük át akkor is, amikor a pásztor és nyája, az Úrvacsorai asztal mellett tett szövetségi fogadalmat a Főpásztor, Jézus Krisztus még odaszántabb követése mellett. Majd egymás kezét megfogva énekeltük el az „Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt!” című éneket.
Soli Deo Gloria!