2019. október 14., hétfő

Mészáros Kálmán doktorrá avatása Debrecenben - 2009

DOKTORAVATÓ DEBRECENBEN
Egy évtizeddel ezelőtt, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2009. június 27-én, a debreceni Nagytemplomban megtartott évzáró ünnepségének a keretében vehettem át az egyháztörténelem tárgykörében szerzett doktori (PhD) diplomámat. Soli Deo Gloria!

Doktorrá fogadom!
A doktori disszertáció témája a "Magyarország határain kívül élő magyar baptista közösségek missziói tevékenységének múltja, kitekintéssel a jelenre"
"A disszertáció részletesen foglalkozik a baptista tanítás reformáció óta végig kisérhető jelenlétéről a Kárpát-medencében, majd az újkori magyar baptista misszió megjelenéséről és az egész térségben kiteljesedő ébredési mozgalmáról, a trianoni békediktátum baptista közösséget is súlyosan érintő tragikus következményeiről, a háborúk és forradalmak, az anyaországhoz való területi visszacsatolás, majd az ismételt országcsonkítás, a határon túlra került magyarok elűzése szülőföldjükről, a több évtizedes kommunista elnyomás és szétszakítottság lelkeket nyomorító hatásairól és a rendszerváltás után elinduló, határokon és tengereken átívelő egyesítő törekvéseiről."
A disszertáció teljes szövege itt olvasható el:
NÉHÁNY FONTOS EGYHÁZTÖRTÉNETI ADAT A DEBRECENI EGYETEMRŐL:
Az 1538-ban alapított Debreceni Református Kollégium és Hittudományi Egyetem a Kárpát-medence legrégebben alapított protestáns egyeteme. Falai között tanult számos magyar kiválóság, többek között Ady Endre, Arany János, Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Kölcsey Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Magda, Tisza István, Tisza Kálmán és még sokan mások...
Köszönet a református hittudományi egyetem és doktori tanácsa korábbi és jelenlegi vezetésének, azért az őszinte testvéri törekvésért, hogy saját egyháza diákjain túl kész segítséget nyújtani más protestáns felekezetek, köztük baptista hallgatók teológiai továbbképzésében és tudományos fokozat megszerzésében is.
Így nyert doktori fokozatot a Baptista Teológiai Akadémia több korábbi és jelenlegi vezetője, tanára és remélhetőleg több folyamatban lévő doktorandusza. De itt kapott tiszteletbeli doktorátust többek között Billy Graham és idősebb Martin Luther King baptista lelkipásztorok is. Reméljük a jövőben folytatódik még ez a sor... https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta5/1.5/16/1f642.png:-)
--------------------------------
Végül hadd zárjam soraimat Révész Imre református egyháztörténésznek a disszertáció témájához is kapcsolódó bölcs szavaival:

„Aki az egyház múltját nem ismeri, az az egyház jelenét egyszerűen képtelen megérteni, az egyház földi jövőjének alakításához pedig kontár kézzel nyúl… Aki gyülekezetépítést, vallásos nevelést vagy akár egyházkormányzást és egyházpolitikát alapos, sokoldalú és folyvást gyarapított egyháztörténelmi ismeretek nélkül akar csinálni, az előbb-utóbb a maga és a rábízottak kárán fogja megtanulni, hogy lehetetlenségre vállalkozott.”
Soli Deo Gloria!