2018. november 14., szerda

Mikor kezdődik az örök élet? - Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán

AZ AJTÓ ELŐTT ÁLLOK ÉS ZÖRGETEK
A felvétel 2018. november 4-én készült a 
Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén.
 
Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt. Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." 
(Máté 24,32-35)

2018. október 10., szerda

10. Parancsolat: Összegzés - Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán

NE KÍVÁND AZT AMI A FELEBARÁTODÉ!
A felvétel 2018. október 7-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Igehirdetés textusa: "Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!" (2.Mózes 20,17)

2018. szeptember 30., vasárnap

9. parancsolat: "Ne tanúskodj hamisan!" - Igét hirdet: Dr Mészáros Kálmán

IX. PARANCSOLAT: "NE TANÚSKODJ HAMISAN!"
A videofelvétel 2018. szeptember 30-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Az igehirdetés bibliai textusa: "Ne tanúskodj hamisan!" (2.Mózes 20,16)
"Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!" (Filippi 4,8)

2018. szeptember 24., hétfő

8. parancsolat: Ne lopj! - Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán

MI TEKINTHETŐ TOLVAJLÁSNAK 
A BIBLIA SZERINT?
A videofelvétel 2018. szeptember 23-án készült a 
Az igehirdetés bibliai textusa:
"Az Úr Isten ezt mondta: Ne lopj!" - "Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek." (2.Mózes 20,15; Efézus 4,28)

2018. szeptember 16., vasárnap

7. parancsolat: Ne paráználkodj! - Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán

VÉDD A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉT!
"Légy hű a házastársadhoz!"
A videófelvétel 2018. szeptember 16-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Ne paráználkodj!" - "Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” 2. Mózes 20,14; Róma 12,1-2

2018. augusztus 26., vasárnap

4. parancsolat: Tartsd meg a nyugalom napját! - Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán

EMLÉKEZZÉL MEG A NYUGALOM NAPJÁRÓL!
A felvétel 2018. augusztus 26-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Az igehirdetés bibliai textusa a IV. parancsolat verseire épült:
"Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja.
Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.
Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját." 2. Mózes 20,8-11

2018. augusztus 5., vasárnap

1. parancsolat: Én vagyok az Úr, a te Istened! - Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán

NE LEGYEN MÁS ISTENED RAJTAM KÍVÜL!
Én vagyok az Úr, a te Istened!
A felvétel 2018. augusztus 5-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén.
Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: "Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket: Én, az Úr, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!” (2. Mózes 20,1-3)

2018. július 30., hétfő

Dr. Kroó Norbert és Kamilla - 60. házassági évforduló

KROÓ NORBERT & KAMILLA GYÉMÁNTMENYEGZŐJE KISPESTEN
Dr. Kroó Norbert fizikus professzor* 60 évvel ezelőtt kötött házasságot Kroó (Harsányi) Kamilla középiskolai tanárnővel a Kispesti Baptista Gyülekezet imaházában. Ettől kezdve egyre gyarapodó családjukkal együtt ennek a gyülekezetnek voltak hűséges szolgáló tagjai mind a mai napig.
Házasságkötésük 60. évfordulóját 2018. július 29-én a kispesti gyülekezetben ünnepelték meg népes közösség körében. Dr. Mészáros Kálmán, a gyülekezet lelkipásztora a 60. zsoltárból olvasott köszöntésül egy alkalmi igét: "Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk végbe" (60. zsoltár 14.)
Ezt követően a gyémánt menyegzőjüket ünneplő Kroó házaspár szólt a közösség tagjaihoz bölcs tanácsokkal, Isten és egymás iránti hűséges életre bátorító üzenettel. A gyülekezet nevében Mészárosné Dr. Seres Leilal elkipásztorné köszöntötte az ünnepelteket. Soli Deo Gioria!
-----------------------------------------
*Dr. Kroó Norbert fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1999 és 2005 között az MTA főtitkára, majd 2005-től alelnöke, a szilárdtestfizika neves kutatója, 1981 és 1998 között az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet Szilárdtestfizikai Kutatóintézete igazgatója.

2018. július 22., vasárnap

Az első szeretet hiánya

AZ A PANASZOM ELLENED, HOGY NINCS MEG BENNED ESŐ SZERETET!
“Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg! – Térj meg! Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz!”
Az alábbi videofelvétel 2018. július 22-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg! - Az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz." (Jelenések 2,1-7)
AZ IGEHIRDETÉS ALATT VETÍTETT KÉPEK:
2018. július 17., kedd

A helyes böjt - prédikáció

A HELYESEN GYAKOROLT BÖJT
A felvétel 2018. július 15-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén.
Az igét Mészáros Kálmán lelkipásztor hirdette.
Bibliai textus: "Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked." (Máté 6,16-18)

2018. július 10., kedd

Husz János az elfelejtett reformátor

HUSZ JÁNOS AZ ELFELEJTETT REFORMÁTOR
Husz János 1369 – 1415
Hét évvel ezelőtt volt ezen a napon kereken 600 éve, hogy 1415. július 6-án máglyán égették meg Husz János cseh prédikátort, John Wycliffe angol hittudós tanainak hirdetőjét, a róla elnevezett huszita egyház szellemi atyját.
Husz – többek között – a pápai főhatalom megkérdőjelezésével, a Bibliához való visszatéréssel, a két szín alatti áldozással és a hitvalló keresztség helyreállítása ügyében a reformáció legfontosabb előfutára lett, aki tanaiért életét is feláldozta.

HUSZ JÁNOS ÉLETTÖRTÉNETE
Husz János – a vezetéknevét adó – Husinec faluban látta meg a napvilágot, feltehetően az 1369-es esztendő során. Tanulmányait Prága egyetemén végezte, majd pappá szentelték, a századforduló után pedig a filozófiai fakultás rektori feladatait is ellátta.
Husz minden bizonnyal itt ismerkedett meg a 14. század végi angol prédikátor, John Wycliffe tanaival, aki tagadta a pápa egyház feletti főségét, a papság apostoli szegénységének visszaállítása érdekében prédikált, és azt vallotta, hogy az igaz keresztény vallásgyakorlás csak a Szentírás betűjének szigorú tiszteletével lehetséges.
Husz János a prágai "Betlehem" templomban prédikál
Az angol–cseh udvarok házassági kapcsolata révén a wycliffe-i eszmék 1400 körül jutottak el Prágába, és hatalmukba kerítették Huszt, aki 1402 után a Betlehem-kápolna szószékéről és egyetemi katedrájáról elterjesztette azokat egész Csehországban.
A prédikátor tanai hamarosan rendkívül népszerűvé váltak, Prága és más városok polgársága mellett szimpatizált vele az egyházi társadalom nagy része, de még IV. Vencel király (ur. 1378-1419) is, aki felesége gyóntatójának éppen Husz Jánost jelölte ki.
Az egyházzal szemben megfogalmazott kritika ebben az időben különösen aktuális volt, hiszen az avignoni „fogságot” követően, 1378-ban a nyugati kereszténységen belül is szakadás következett be, mely során az Avignonban és Rómában uralkodó pápák állandó hatalmi harcot vívtak egymással.

HÁROM PÁPA VIASKODÁSA A HATALOMÉRT
Vencel király és felesége védelmébe vette a reformátort
Az európai koronás fők 1408-ra Pisa városában zsinatot tartottak, hogy eldöntsék a kérdést, ez a gyűlés azonban csak fokozta a zűrzavart, miután 1409-ben – XII. Gergely és XIII. Benedek mellett – V. Sándort is pápának választották. Sándor rövid uralma után XXIII. János lett a – harmadik – pápa.
Ezen visszás állapotok között szinte törvényszerű volt, hogy a világi hatalom főségét hirdető wycliffe-i tanok – többek között – Csehországban is támogatást kaptak, a mise során felmutatott áldozat átalakulásáról szóló dogma – tudniillik, hogy a kenyér és bor átalakul Krisztus testévé – tagadása azonban hamarosan eretnekgyanúba keverte a prédikátort. Prága érseke, Zbynek Zajic már 1408-ban levelet kapott XII. Gergelytől, aki követelte Husz tanainak kivizsgálását, és Vencel király elhatárolódását kérte az eretnek tanoktól.
Prága népe Husz János oldalára áll
A prédikátor ekkor, a pisai zsinat évében állt pályája csúcsán, amikor is Prága egyetemének rektora lett, és elérte az uralkodónál, hogy az intézményben a cseh születésű hallgatók számára kedvezzen (az egyetemi vezetőség választásával kapcsolatban).Husz és követői ugyan semleges álláspontra helyezkedtek az 1408-as zsinat fejleményeit illetően, de V. Sándortól sem remélhettek sok jót, ugyanis 1409-ben már ő is Wycliffe – tehát Husz – tanainak betiltását követelte, és teljhatalmat adott Zajic érsek számára az eretnekek felkutatására. A főpap egyházi átokkal sújtotta a prágai papot, aki Bolognába is hajlandó volt elzarándokolni, hogy V. Sándor, majd XXIII. János előtt megvédje tanait, ám célját nem érte el.
Husz akkor haragította magára véglegesen az egyházat, amikor az 1411-es, Nápolyi László király (ur. 1386-1414) elleni keresztes hadjárat szervezése idején arról értekezett, hogy a pápa nem jogosult szent háború hirdetésére, és újfent tagadta az egyházfő főhatalmát.
Luxemburg Zsigmond
német-magyar-cseh király
XXIII. János ekkor már egész Prágára kimondta az egyházi átkot, így aztán Husz János – Vencel kérésére – elutazott a városból, és a vele szimpatizáló nemesek birtokán élt, miközben művet írt az általa elképzelt ideális gyülekezetről. Husz tanai nemzetközi viszonylatban a Luxemburgi Zsigmond magyar – és 1410 óta német – király (ur. 1387-1437) által összehívott konstanzi zsinaton kerültek ismét elő.
Vencel király öccse azzal a céllal szervezte meg az egyházi gyűlést, hogy végre pontot tehessen az 1378 óta tartó skizma ügyére, és békét teremtsen a keresztény közösségen belül. Ezt a célt szolgálta a Husz János számára küldött meghívó is, aki 1414 novemberében, az uralkodó sértetlenséget biztosító menlevelével  érkezett Konstanzba.
KONSTANZI ZSINAT
Bodeni-tó partján fekvő városban Husz házi őrizetben töltötte az első hónapot, majd Zsigmond tiltakozása ellenére – azzal az ürüggyel, hogy szökni készül – 1414 decemberében egy domonkos rendház foglya lett.
Husz János kihallgatása a Konstanzi Zsinat előtt

Husz letartóztatása, vesztőhelyre vezetése korabeli ábrázolásban
Úgy tűnt, Huszt segítik a zsinat eseményei, ellenlábasa, XXIII. János ellen ugyanis hamarosan per indult, mely szökésével és bukásával végződött. A prédikátor helyzete azonban mégis romlott: miután az ellenpápát megfosztották hatalmától, a foglyot egy, a Rajna túlpartján fekvő várba szállították, ahol minden kapcsolatát elvesztette a külvilággal, a gyenge élelmezés folytán pedig állandó betegségek gyötörték. Ügye 1415 júniusában került a zsinati bíróság elé, ahol háromnapos kérlelés és fenyegetőzés ellenére Husz kitartóan védelmezte tanait. Azt mondta, kész elismerni hibáit, ha azokat a Biblia alapján bebizonyítják neki.
Husz szabadon bocsátásának kérdése megosztotta a konstanzi zsinat résztvevőit, és a végeredmény csak néhány szavazaton múlott. A brixeni püspök meglehetősen cinikus felszólalásban szavazott Husz szabadon bocsátásnak elutasítására: „Lúdnak [a hus csehül ludat jelent] nem tesz rosszat, ha megkopasztják és megsütik. Már megkopasztották. Hadd süljön még ma. Nem!” 

HUSZ JÁNOS HALÁLA
Husz János máglyahalála Konstanz főterén
A prédikátor tehát élete végéig hithű katolikusnak vallotta magát, de miután tanait nem vonta vissza, bírái végül máglyára küldték őt. Ítéletét július 6-án hajtottak végre. A kivégzés előtt Huszt megfosztották papi jelvényeitől, majd egy „eretnekek ura” feliratú papírsüveget helyeztek a fejére, és Konstanz főterén nyilvánosan megégették.
Husz Jánost irataival együtt égették meg 
Annak ellenére, hogy Luxemburgi Zsigmond az egész eljárás során próbálta megmenteni a pap életét, a csehek őt okolták az ítéletért, és soha nem tudták neki megbocsátani prédikátoruk halálát: amikor 1419-ben – IV. Vencel után – megörökölte az ország trónját, fellázadtak, és a huszita háborúk során egészen 1434-ig fegyverrel küzdöttek ellene, illetve Husz elveinek megvalósításáért.
Husz János tanai végül nem csak a cseh, morva, lengyel és magyar területeken gyökeret verő huszitizmus ideológiai alapját rakták le, hanem a Luther nevéhez köthető reformáció előfutáraként is szolgáltak. A Wycliffe nyomán vallott, pápaságról, Szentírásról, anyanyelvi prédikációról, szerény életmódról szóló nézetek alapul szolgáltak a wittenbergi hitújító számára, aki a hit általi megigazulás tanával teljesítette ki a 16. századi vallási mozgalom programját.

A HUSZITIZMUS MAGYARORSZÁGI HATÁSA

Zsigmond magyar király
ZSIGMOND MAGYAR KIRÁLY HALÁLOS ITÉLETE
A csehek soha nem bocsátották meg Luxemburgi Zsigmondnak, hogy Husz Jánost „tőrbe csalta”. A magyar király ugye összeurópai szintű játékos volt, a zsinatot is már német királyként kezdeményezte, néhány évvel később, Husz halála után pedig cseh királlyá is koronázták. Féltestvére helyébe ült a trónon, de a huszita lázongások miatt 15 éves háború várt rá.

MÁTYÁS KIRÁLY AZ ERETNEKÜLDÖZŐ
A kelyhesekkel való kiegyezés ellenére nem volt stabil a mérsékelt husziták helyzete a későbbiekben sem. Podjebrád György személyében Csehországnak ugyan huszita királya lett, de őt II. Pál pápa az 1460-as években eretneknek nyilvánította, és szent háborút hirdetett ellene.
Ehhez Mátyás király is csatlakozott, valláserkölcsi helyett inkább politikai megfontolásokból. A Jagellók és a Habsburgok seregeihez csatlakozott, hogy minél többet kanyarítson magának a cseh tortából. Döntését komoly tévedésként tartják számon: a cseh háborúban hosszú távon nem nyerhetett, halála után a magyar koronát fő ellenlábasa, Jagelló Ulászló szerezte meg.

MAGYARORSZÁGI HUSZITIZMUS
A Csehországban nemzeti mozgalomként működő huszitizmus nálunk is kifejtette a hatását. Bár a Felvidéken is szerzett híveket (Göncön van egy huszita ház, amit állítólag husziták építtették; megnézni mindenesetre érdemes, kulcs a kiszögelt papíros szerint Mennydörgősnénél), a huszita háborúk során ide rendszeresen betörő, pusztító huszita csapatok miatt inkább délen, különösen a Szerémségben és Erdélyben lett népszerű.
A husziták 67 tételben foglalták össze
reformtételeiket
A magyarországi jelenlét olyan komoly volt, hogy a letörésére Luxemburgi Zsigmond Marchiai Jakab személyében idehívott egy komolyabb ferences inkvizítort, aki állítása szerint 25 ezer magyar huszitát térített vissza a katolikus hitre. Bár ahogy Jakab elment, ezek az áttérők újra huszitának vallották magukat, végül a huszitizmust a hatalomnak sikerült legyőznie még a reformáció előtt.

A MAGYAR HUSZITÁK HITTÉTELEI
Marchiai Jakab ferences inkvizítor írásos beszámolójában 67 pontban foglalta össze a magyarországi husziták főbb hitelveit, melyek üldözését legfőbb feladatának tekintette. Ezt írta: „Ezek a tételek, melyeket találtam és irtottam az Úr segítségével Magyar-, Székely- és Erdélyországban: (részletek)
1.   Hogy mindenkinek mindkét szín alatt kell áldoznia [azaz a kenyérrel és borral történő két szín alatti úrvacsorát].
7.   Hogy Szűz Mária a többi szentekkel nem segíthetnek, csak maga az Isten.
12. Hogy nem kell tisztelnünk a képeket, mert ördög van azokban az ember megcsúfolására…
13. Hogy nem kell ábrázolnunk sem a feszületet, sem a keresztet.
14. Hogy nem szükséges keresztet vetnünk.
15. Hogy nem kell tisztelnünk az ereklyéket, mert azokat kapzsiságból találták ki.
21. Hogy a szentelt olaj és az utolsó kenet meg a szentelt víz nem ér semmit.
22. Hogy a keresztelő kút emberi találmány, mert Krisztus a folyóban kereszteltetett meg.
A husziták kezdetben elvetették a gyermekek
fejlocsolásos keresztelését és felnőtt alámerítést hirdettek
27. Hogy a halottakért tett felajánlások nem használnak.
28. Hogy a kifestett Szűz Mária egy szajhának néz inkább ki.
29. Hogy nincs tisztítótűz.
32. Hogy lefestik a pápát, amint misét mond, és az ördög ministrál neki, körülötte meg démonok vannak.
33. Hogy a kiátkozástól nem kell félni, figyelembe sem kell venni, mert míg ember megátkoz – Isten megáld.
34. Hogy a püspök feleségül vehet szüzet, a szerzetesség és kanonokság pedig az ördög találmánya.
Magyar nyelvű huszita Biblia
38. Hogy a főpapok, akik kiátkozzák az Isten népét, az ördög és az antikrisztus tagjai.
40. Hogy Krisztus gőgös helytartója (a pápa) nem méltó arra sem, hogy akár egy gyermek előljárója legyen.
61. Hogy Krisztus törvénye elegendő az üdvösségre, az emberek által kitalált törvények nélkül.
62. Hogy a képtisztelők bálványimádók.”

MAGYAR NYELVŰ HUSZITA BIBLIA
A harcok elől Moldáviába menekülő huszitáknak köszönhető az első teljes, magyar nyelvű bibliafordítás is. A nép nyelvén való igehirdetés jegyében két Prágában tanult magyar pap fordította le a bibliát, az eredeti görög helyett a latin Vulgatából, olyan nyelvi-teológiai megoldásokkal, mint a „Szent Szellet” (a ma bevett Szentlélek/Szent Szellem helyett). A huszita biblia eredetije ugyan megsemmisült, de a négy evangélium másolatokban fennmaradt, ez az egyik könyvterjedelmű korai magyar nyelvemlék.

HUSZITÁK MA
A husziták radikális szárnya szekértáborokba tömörültek
Bár a radikális husziták Zsigmondtól és a pápai csapatoktól végül vereséget szenvedtek, csoportjaik nem tűntek el teljesen. Az 1457-ben a megmaradt radikális huszitákból létrejött cseh-morva testvériség (unitas fratrum) az erőszak minden formáját elítélte: a halálbüntetés és a hadi szolgálat mellett a politikai elnyomást és a földi hatóságoknak teendő bármiféle esküt is. A testvériség vezetőjét, Petr Chelčickýt sokan a reneszánsz első, Erasmust is megelőző „pacifista” szerzőjének tartják.
Comenius (Szeges) János a csehmorvák püspöke
A Cseh Testvériség tagjai titokban és száműzetésben gyakorolták a hitüket, az ő egyik püspökük volt a nagy oktatási reformer Comenius is. Később ezekből a gyökerekből nőtt ki a cseh-morva testvéri missziói mozgalom (többek között mohikán indiánokat és grönlandi eszkimókat is térítettek) a világszerte működő Morva Egyház.
A reformáció után a Rajna vidékéről elűzött mintegy 70 ezer anabaptista menekült számára is védelmet biztosítottak hosszú évtizedeken keresztül Morvaország területén. Csehországban is vannak még husziták, a hivatalos egyházi statisztikák szerint az emberek nem egész egy százaléka tartozik közéjük.

A KATOLIKUSOK BOCSÁNATKÉRÉSE
II. János Pál történelmi bocsánatkéréseinek sorában „mély sajnálatát” fejezte ki Husz János „szörnyű halála miatt”, akinek erkölcsi nagyságát is magasztalta. Bár II. János Pál pápa 1999-ben mélységes sajnálkozását fejezte ki a reformátor kegyetlen halála miatt, a katolikus egyház mindmáig nem rehabilitálta Huszt. Ferenc Pápa a közelmúltban megtartott centenárium kapcsán valamivel tovább ment: bocsánatot kért az egyház Husz János és a cseh nemzet ellen elkövetett történelmi bűnéért, ami - mint mondta - az egyház testén is sebet ejtett. Csehországban további lépéseket várnak Husz János egyházi rehabilitációja kapcsán. 

A CSEHEK NEMZETI HŐSE
Husz János szobra Prága főterén
Az Európa legkevésbé vallásos népének tekintett csehek emlékezetében Husz János ma már nem elsősorban az egyházreformer, sokkal inkább a nemzeti hős. Az oktatásban, mint a nemzet alapító atyja, valamint az idegen uralommal szembeni ellenállás megtestesítője jelenik meg. Husz nevéhez új helyesírási rendszer kidolgozása is köthető. 1406 és 1412 között keletkezett, De Ortographia Bohemica című művében ő vezette be a cseh nyelvbe az ún. hacseket, vagyis a főként mássalhangzók hangértékét módosító, szavak fölé írt mellékjelet (lásd pl. č, ň, ř betűknél).
Husz János emlékére emelt "tűzoszlop"
Konstanz főterén
A husziták különösen két vívmányukra voltak még büszkék, amiben eltértek a pápákkal egységben megmaradt egyháztól: a liturgiában a cseh nyelvet vezették be a nemzetközi latin helyett, a két szín alatti áldozást (vagyis hogy az áldozók ne csak kenyeret, hanem bort is magukhoz vehessenek) pedig a laikus hívekre is kiterjesztették. 
Csehszlovákia megszületése után Husz János figurája annyira a középpontba került, hogy az államalapító Masaryk támogatásával megalakult a Csehszlovák Huszita Egyház. Csúcséveikben közel egymillió hívük volt, számuk azonban mára erősen lehanyatlott, jelenleg alig 30 ezren vannak.
A jubileum évében nagy Husz János Fesztivált tartottak Prágában. A konstanzi katedrálisban ökumenikus szertartást mutattak be, az út mellett pedig, ahol 600 évvel ezelőtt a vesztőhelyre vitték, az egykori eretnek most szobrot kapott; cseh homokkőből faragott lángnyelvek csapnak az ég felé.
Összeállította: 
Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész
Az összeállítás az alábbi források felhasználásával készült:
www.rubikon.hu ; 
https://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/07/06/husz_janos/

2018. július 9., hétfő

Habán Emléknap Nagylévárdon

ANABAPTISTA HABÁN EMLÉKNAP A FELVIDÉKI NAGYLÉVÁRDON
A Magyarországról érkezett csoport korhű ruházatban
Habán Emléknapra kaptunk meghívást a Felvidékre, a Pozsony megyei Nagylévárdra 2018. július 1-én vasárnap. Az emléknap különlegessége abban van, hogy a település lakossága minden évben ezen a napon emlékezik meg az utolsó anabaptista száműzéséről, illetve az itt maradók "rekatolizálásáról".
Dr. Mészáros Kálmán 
egyháztörténész
Ezek után a meglepetés erejével hatott annak a 30 fős magyar baptista küldöttség megjelenése, akik az elűzött hitelődök késői szellemi örököseiként vettek részt korhű ruházatban, a katolikus szentmisével kibővített istentiszteleten és történelmi megemlékezésen, amelyen a település apraja és nagyja – közöttük sokan habán leszármazottak - vettek részt igen nagy létszámban.

A szabadtéri istentisztelet résztvevői
A hivatalos szlovák nyelvű alkalom után az anabaptista / habán testvéreink által 1760-ban épített kápolnában folytatódott a magyar nyelvű történelmi megemlékezés. Először Dr. Szőllős János, a Szlovákiai Baptista Szövetség alelnöke köszöntötte a résztvevőket, majd átadta a szót Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténésznek, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottsága (MBE TB) elnökének, aki rövid áttekintést adott az ana-baptisták reformációtól eredeztethető múltjáról:
Történelmi megemlékezés és istentisztelet
„A Magyar Királyság területére a Rajna vidékről menekült anabaptista habánok 1547-ben telepedtek le itt Nagylévárdon.  Az üldözés újabb fölerősödése nyomán 1621-22 körül vándoroltak tovább a Felvidékről több hullámban Erdélybe hitelődeink Bethlen Gábor fejedelem kezdeményezésére és védelme alatt. Igaz, hogy a Nagylévárdon maradt anabaptisták 1760-ban kápolnát is építettek, de a felvidéken maradt anabaptista hutteritákat Mária Terézia 1762-ben rendeletben kötelezte a katolikus misék látogatására.
Vendég szolgálattevők
Egy évvel később 1763-ban keményebb eszközökkel kényszerítette őket az áttérésre: „Az eddig megtűrt anabaptisták többé ott meg ne tűressenek, szónokaik hivatalaikból elmozdíttassanak és egyenként a katolikus papoknak oktatás végett átadassanak. A néphez katolikus papok oktatás végett átadassanak. Aki 6 hét alatt meg nem tér, száműzettessék”
Anabaptista imaház
Ezt követően több prédikátort letartóztattak és bebörtönöztek. 1766-ban még a katonaságot is be kellett vetni, akik időnként ütlegelésekkel kényszerítették a hutterieket a misehallgatásra. A nagylévárdi anabaptisták a habán gazdasági udvarházaikban gyakorolt vagyonközösségüket még 1863-ig tarthatták fönt. Később beleolvadtak a morva és szláv lakosságba.”
Ezt a „beolvadást” ünnepli meg minden esztendő július első vasárnapján Nagylévárd városának katolikus egyházközsége egy hagyományőrző emléknap keretében a település főterén, a habán-udvarházakkal körülvett anabaptista imaházából átalakított barokk kápolna előtti térségben. (Állítólag a kápolna egyik sarkában álló kisméretű orgonát még Mária Terézia ajándékozta a rekatolizált hutteriek számára)
Megemlékezés az anabaptista imaházban
A hálaadó istentiszteleten felszólalt még Szilágyi Sándor neszmélyi lelkipásztor, Vix József ausztriai diakónus és Benkő Ferenc neszmélyi gyülekezetvezető. Az ünnepi megemlékezés Jan Titera (Prága) a Cseh Baptista Szövetség korábbi főtitkára zárszavával és imádságával ért véget. Ezt követően rögtönzött énekkarunk örömmel énekelte el a "Zengjétek Jézus nagy voltát" majd a baptisták nemzetközi himnuszát a "Feltámadt hős ó dics neked" című éneket.
Gályarabokra emlékeztünk
A délután az ausztriai Falkenstein / Sólyomkővár hajdani várbörtönében kialakított anabaptista múzeumban folytatódott történelmi zarándokutunk. Itt arról a 150 gyülekezeti vezetőről emlékeztünk meg, akiket ide zártak börtönbe 1539/40 telén. A kegyetlen kínzások és éheztetés után a bibliai meggyőződésükhöz ragaszkodó 90 anabaptista vezetőt innen elindították gyalogosan, egymáshoz láncolva gályarabságra Bécsen, majd az Alpok hegyein-völgyein keresztül Triesztbe, ahol a törökök ellen indított tengeri csaták hadihajóin szenvedtek hősi halált.
Emlékük előtt hajtott fejet ezen a napon a Magyarországról ide zarándokoló hívő csoport. Rövid igei megemlékezés, és imádság után "Az Úr irgalma végtelen" című ének vigasztaló dallamai hangzottak föl a falkensteini várbörtön ódon falai között. Emlékük legyen áldott!
Hazafelé tartva hajdani koronázó fővárosunk, Pozsony határában álltunk még meg, Dévény magasba törő várhegye alatt, a Duna partján, az ezer éves Királyi Magyarország nyugati kapujánál. Itt idéztük fel Ady Endre a magyar hazát féltő verssorait: 
Megemlékezés Falkenstein várbörtönében
„Góg és Magóg fia vagyok én, / Hiába döngetek kaput, falat / S mégis megkérdem tőletek: / Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? / Verecke híres útján jöttem én, / Fülembe még ősmagyar dal rivall, / Szabad-e Dévénynél betörnöm / Új időknek új dalaival? (…)” 
A költő szavai száz évvel ezelőtt sajnos előrevetítették a trianoni országcsonkítás súlyos csapását, benne a Kárpát-medence népeinek máig érzékelhető megosztottságát..
Pozsony melletti Dévény büszke vára, a Királyi Magyarország nyugati kapuja,
a Dunába ömlő Morava folyó torkolata
A történelem Urában bízunk, aki a rosszból is jót hozhat elő és aki azt ígérte, hogy: ”Ha megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat.” (2 Krónikák 7:14) Így legyen! Soli Deo Gloria!
Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész,
az MBE TB elnöke

Jézus, taníts minket imádkozni!

JÉZUS, TANÍTS MINKET IMÁDKOZNI!
A videofelvétel 2018. július 8-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked." 
(Máté 6:1, 5-8)

2018. június 22., péntek

Igazgyöngyök: Párnába varrt szeretet...

PÁRNÁBA VARRT SZERETET
Igaza van a bibliai bölcs Salamon királynak, aki a Példabeszédek könyvébe ezt írja: 
"Derék asszonyt kicsoda találhat? Mert ennek ára sokkal felülhaladja az igazgyöngyöket." (Példabeszédek 31,10)
Erről tanúskodik a mellékelt televíziós műsor, ahol feleségem Mészárosné Dr. Seres Leila és barátnője Bödőné Somogyi Irén beszélget az MBE "Baptisták az egészségért munkacsoport" által felkarolt "Szívpárna mozgalom" hátteréről és igaz történetéről Gere Lilla műsorvezetővel, a Pax televízió "Igazgyöngyök" című adásában.

2018. június 17., vasárnap

Apának lenni jó

APÁNAK LENNI JÓ!
Június harmadik vasárnapja világszerte az "Édesapák Napja". ​Mi hívő emberek is nagyon értékeljük és tanítjuk is egészséges családi kapcsolatok bibliai rendjét. Jelen világunkban mindannyian tapasztalhatjuk, hogy a "keresztény család modellje" áll a sötét gonosz erők megújuló támadásainak a középpontjában.
Apátlan társadalom - Hol vannak a család papjai?
Sok házasság és családi kötelék lazul meg emiatt és esnek szét rokoni kapcsolatok, melynek fájdalmas sérüléseit viseljük sokszor egy egész életen át. Ezen a vasárnapon a család és benne, az édesapa Istentől kapott felelősségéről szólt a bibliai tanítás, "Apátlan társadalom? - Mit mond a Biblia a keresztény apákról?" címmel.
Az alábbi videofelvétel 2018. június 17-én, "Apák napján" készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán... Válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni... De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!"  (Józsué 24,14-15)