2018. április 23., hétfő

A Föld napja: Teremtő és megtartó Isten dicsérete

A FÖLD NAPJA: 
A TEREMTŐ ÉS MEGTARTÓ ISTEN DICSÉRETE
A felvétel 2018. április 22-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Áldjad, lelkem, az URat! URam, Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél... Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon... Milyen nagy alkotásaidnak száma, URam! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel... Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét... Dicsőség legyen az ÚRnak örökké! " 
(140. Zsoltár)

2018. április 15., vasárnap

Jézusnak adatott minden hatalom

NEKEM ADATOTT MINDEN HATALOM MENNYEN ÉS FÖLDÖN!
A felvétel 2018. április 15-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt:"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet..." 
(Máté 28,16-20)

2018. április 8., vasárnap

Milyen hatalommal cselekszel?

"MERT TIÉD AZ ORSZÁG ÉS A HATALOM MINDÖRÖKKÉ!"
A felvétel 2018. április 8-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Mondd meg nekünk (Jézus) milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat?" 
(Lukács 20,1-8)

2018. április 6., péntek

Pax TV - Jézus feltámadása utáni napok története

JÉZUS FELTÁMADÁSA UTÁNI NAPOK TÖRTÉNETE
2018. április 2-án, húsvét hétfőjén élő műsorral jelentkezett a PAX TV beszélgetős műsora a KÚT. Beszélgetőtársak Deák László evangélikus és Mészáros Kálmán baptista lelkipásztorok lesznek, akik Jézus életéről, halálból való feltámadásáról és az azt követő hetek eseményeiről beszélgetnek, ezek kortörténeti hátteréről és mai jelentőségéről szólnak majd a Biblia alapján.

2018. április 2., hétfő

Mit keresitek a holtak között az élőt

HÚSVÉTI DIADAL
A felvétel 2018. április 1-én vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet húsvéti istentiszteletén. 
Igét hirdet: Dr Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és
magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve
találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: "Mit keresitek a holtak között az élőt?   Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia." Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a tizenegynek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más, velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. (Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.)"  
Lukács 24, 1-14