2017. december 27., szerda

Az üdvösség útja - prédikáció

AZ ÜDVÖSSÉG ÚTJÁNAK ÁLLOMÁSAI: 
ADVENT-KARÁCSONY-VÍZKERESZT
A felvétel 2017. december 25-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet karácsony délutáni istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult" (Filippi 2,5-7)

Ne féljetek, mert üdvözítő született - prédikáció

KARÁCSONYI ÖRÖMHÍR: "NE FÉLJETEK!"
A felvétel 2017. december 25-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet 
karácsonyi istentiszteletén.
Az igehirdetés bibliai textusa: 
"Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. (Lukács 2,8-14)

Jézus vissza jön értünk! Készen vagy? - prédikáció

JÉZUS VISSZAJÖN ÉRTÜNK! - KÉSZEN VAGY?
Bibliai textus: "Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben." (2. Péter 1,19)

Ó jöjjön el, Urunk a Te országod!

"Ó, JÖJJÖN EL, URUNK A TE ORSZÁGOD!"
"Ó, JÖJJÖN EL, URUNK A TE ORSZÁGOD!"
---------------------------------------------------------------------------------------
Ének: Mészáros Kálmán, Zongora: Tóka Szabolcs
1. Ó jöjjön el Urunk a Te országod, 
Hozd el a béke drága nappalát,
Szent bölcsességed s a Te igazságod
A világ minden táját járja át!
Kar:
Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
A békehon, a szeretet hona,
Melyért a szívünk naponként imát mond,
Urunk, hozd el hozzánk országodat!
2. Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
Űzd el az éj sötét, rideg ködét.
Hogy minden szívben a Te királyságod,
Ragyogjon fényben mielőbb!
Kar:
Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
A békehon, a szeretet hona,
Melyért a szívünk naponként imát mond,
Urunk, hozd el hozzánk országodat!
3. Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
Zendüljön vígság völgyön és hegyen,
Árasszon éltet égi társaságod,
Múljék a régi, s minden új legyen!
Kar:
Ó jöjjön el Urunk a Te országod,
A békehon, a szeretet hona,
Melyért a szívünk naponként imát mond,
Urunk, hozd el hozzánk országodat!

Kapu Isten országába - prédikáció

HOGYAN JUTHATUNK ISTEN ORSZÁGÁBA?
Bibliai textus: "Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába." (Ap.Csel. 14,21)

2017. december 24., vasárnap

A világ üdvözitője

KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS A VILÁG ÜDVÖZÍTŐJE
KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS A VILÁG ÜDVÖZÍTŐJE
------------------------------------------------------------------------------
Ének: Mészáros Kálmán, Zongora: Tóka Szabolcs
1. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket,
Kit hódoló angyal sereg imád,
Miért akart Ő bűnös tévedőket,
Megkeresni, mint pásztor elveszett juhát.
Kar:
Csak azt tudom, lejött közénk a földre,
Hol jászol ágy volt első otthona,
S hogy kicsiny Názáret ácsműhelyén át
Eljött Megváltónk, Isten egyszülött Fia.
2. Én nem tudom, hogy volt olyan türelme,
Míg szenvedett, én el nem mondhatom.
Hogy törte szívét kínkereszten össze,
A harminchárom éves néma fájdalom.
Kar:
Csak azt tudom, tört szíveket meggyógyít,
Megbátorít, ha félelem fog el,
Bűnszolgaságát szabadságra váltja,
Mert itt van Jézus még velünk, Immánuel.
3. Én nem tudom, mint hódol majd előtte
Egész világ, ha minden vész elül,
Milyen dicső öröm lesz, hogyha végre,
Szeretettel a szív egész beteljesül.
Kar:
Csak azt tudom, az ég is harsonázik,
És karba zeng a lelkes emberár
Az ég, a föld is ujjongja egymásnak,
Hogy a világ Üdvözítője a Király.

Adventi koncert - A Pozsonyi Baptista Énekkar Kispesti koncertje

A POZSONYI BAPTISTA ÉNEKKAR ADVENTI KONCERTJE KISPESTEN 
A felvétel 2017. december 10-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet adventi istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Szőllős János lelkipásztor, a Szlovákiai Baptista Szövetség elnöke.
Az adventi zenés istentisztelet itt tekinthető meg:

Az Úr eljövetele közel van - prédikáció

ADVENTUS DOMINI - AZ ÚR ELJÖVETELE KÖZEL VAN!
A felvétel 2017. december 3-án, Advent 1. vasárnapján készült, a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Az igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké..." (1. Korintus 15,1-8)

Golgota Rádió: Mit tanít a Biblia a keresztségről/bemerítésről?

MIT TANÍT A BIBLIA A KERESZTSÉGRŐL / BEMERÍTÉSRŐL ?
Reformáció-500 adássorozat részeként került elő a "Keresztség vagy bemerítés" kérdése a Golgota Rádió "KultÚRasztal" című műsorában.
Gyerekkeresztség vagy felnőttkeresztség? Mi a keresztelés jelentősége? Miért ilyen központi kérdés az Egyházban? Mi miért keresztelkedjünk meg, és mikor?

Reformáció-sorozatunkban erről a témáról beszélget Majoros Szidóniaműsorszerkesztő Dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető docensével.
A Golgota Rádió "KultÚRasztal" című műsorában elhangzott adás itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=OWbUHAjO0MA

2017. december 12., kedd

Reformációs megemlékezés Brassóban

REFORMÁCIÓS MEGEMLÉKEZÉS BRASSÓBAN
Erdély első protestáns temploma Brassóban
Brassó városa a honfoglalás előtt is lakott település volt. A várost körbe ölelő hegyek egyik magaslatán építtetett először egy tekintélyes erődvárat István királyunk ezer évvel ezelőtt. Később II. Endre király a Szentföldről kiszorult német lovagrend keresztesvitézeinek adományozta a várat határőrizet céljából.
Ettől kezdve több hullámban német-szász telepesek érkeztek nagyobb számban Dél-Erdélynek erre a legkeletibb vidékére. Magyar királyaink közül többen is megfordultak ezen a Kárpátok-ölelte szép fekvésű településen, sőt még országgyűlést is tartottak a város falai között.
Brassó reformátora Honterus János
A mohácsi csatavesztés után hányattatott sors jutott Brassó városának is. A török megújuló támadásaival szemben a környék szász városfejedelmei fogtak össze és a Déli-Kárpátok védvonalát követve erődvárakat építve védték, amíg tudták Magyarországnak ezt a legkeletibb régióját.
A reformáció időszakában Brassó egy fejlett polgárosodó, többségében német nyelvet beszélő város volt. Ennek volt köszönhető, hogy Luther egyházreformjának híre ebben a szász vezetésű városban terjedt el elsőként Erdélyben. A 16. századtól kezdve egyre jelentősebb volt a magyarság létszáma is a városban, ami az igen fejlett német és magyar nyelvű iskolarendszer jelenléte is igazol.
Brassó reformációja a város híres szülöttjének, Honterus János tudós prédikátor tevékenységéhez kötődik. A Bécsben, Regensburgban, Krakkóban, Bázelben, Wittenbergben tanult képzett teológus szülővárosába visszatérve, 1532-től kezdve határozottan hirdetni kezdte a reformáció legfőbb alapigazságait. Halaszthatatlan feladatnak látta többek között az anyanyelvű igehirdetés bevezetését és az istentisztelet liturgiájának megújítását.
Károli Gáspár iskolája Brassóban
Tevékenysége nem csak az erdélyi szászokra gyakorolt nagy hatást, hanem a Brassó környéki magyar településekre, így a Barcaság és Háromszék vidékére is. A brassói reformátor nyomdát is működtetett, amelynek a segítségével a teológiai művek mellett a különböző tudományterületen gyűjtött ismereteit is népszerűsítette. Számos kiadványa között az iskolai oktatásban nélkülözhetetlen tankönyveket is itt jelentette meg.
Anabaptista habán család Erdélyben
Brassó középpontjában álló szász evangélikus fekete templom Erdély legnagyobb katedrálisa az európai gótika legkeletebbre fekvő jelentős alkotása. 1542-ben, a város reformációja idején a protestánsok tulajdona lett, melynek lelkészévé Luther személyes ajánlására Honterus Jánost választották. A templom szomszédságában felépített híres iskolában tanult később Károli Gáspár (1529 – 1592) protestáns lelkipásztor is, akinek a Biblia első teljes magyar fordítását köszönhetjük…
Anabaptista habánok által készített kerámia
Itt kell megjegyeznem, hogy Erdély protestáns múltjához jelentősen hozzátartoznak a Bethlen Gábor fejedelem által 1622-ben Gyulafehérvár környékére (Alvinc) letelepített anabaptista habánok is. A felnőtt hitvalló keresztséget/bemerítést gyakorló reformirányzat tagjai hitük megőrzése és családjaik fenntartása érdekében közös gazdasági udvarokat hoztak létre. Különböző ipari tevékenységeik közül a fazekas iparáguk volt a leghíresebb. Ragyogó ón- és ólommázzal bevont, újszerű díszítményű csempéikkel már a 17. század első felében meghódították az erdélyi nemesi réteget. A habán kályha fogalommá vált Székelyföld területén is.
Brassói Magyar Baptista
Gyülekezet temploma
A habánok mesteri kivitelezésű kerámiaművészete igen komoly konkurenciát jelentett a szászok agyagművességére, emiatt Brassó piacait lezárták a habán fazekasok elött. A város vezetése ezzel törvényesen elutasította a habánok által képviselt anabaptista hitágazatot is. Ennek ellenére Dél-Erdélyben és a Székelyföld területén a brassói fazekas céh készítményei mellett a habán fajansz kézműves termékek is elterjedtek, ezzel erőteljesen befolyásolva a székely fazekasok tevékenységét és ízlésvilágát… 
Brassóban a baptista misszió kezdete 1876-ra vezethető vissza, amikor Novák Antal, a Brit- és Külföldi Bibliatársulat munkatársa terjesztette a Szentírást és hirdette az evangéliumot a brassóiaknak. 1877-ben Meyer Henrik is járt Brassóban és bemerítette a gyülekezet alapító tagjait.
Novák Antal 1877-ben bekövetkezett halála után a gyülekezet elöljárója Grómen János lett, később pedig Tatter L. Vilmos lelkigondozásában fejlődött tovább. Ebből sarjadt ki később a brassói magyar baptista gyülekezet.
A Brassói Magyar Baptista Gyülekezet tagjai
Ebben az időben a gyülekezetben együtt voltak a német, magyar és román nyelvű testvérek. Az istentisztelet német nyelven folyt. A magyar nyelvű istentisztelet 1903-tól indult meg a városban. Ebben az évben járt itt Kornya Mihály evangélista is, aki bemerítést is tartott. Udvarnoki András 1904-ben eljött Budapestről, aki egy hetet töltött Brassóban. Szolgálatának végén egy újabb csoport merítkezett be.
Egyháztörténelmi előadás a baptista gyülekezetben
1905-ben váltak külön a magyar hívők a németektől, és megalakították a Brassói Magyar
Az ünnepségen résztvevő lelkipásztorok: Deák Zsolt, 
Borzási Gyula, Dr. Mészáros Kálmán és Kiss Ottó Károly
Baptista Gyülekezetet. A német nyelvű baptistákkal megmaradt a jó testvéri kapcsolat. Amikor a német gyülekezet imaházát lebontották a 60-as években, a magyar imaházban kaptak helyet. 22 éven át a kisteremben gyűltek össze, egészen 1991.-ig, amikor a kivándorlás miatt megszűnt a brassói német baptista gyülekezet.
Az elmúlt évtizedekben gyülekezet lelkipásztorai többek között Molnár Károly, Bán Gábor, Lőrik István, Bán Gábor, Kóródi István, Ilonka Mihály, Dr. Culman Géza, Ilonka István, Kulcsár Sándor, Borzási Gyula, Mike József, Kiss Ottó Károly és Deák Zsolt testvérek voltak. Jelenlegi imaházukat 1959-ben építették. Brassóban a magyar gyülekezeten kívül 4 román ajkú baptista, 2 pünkösdi, 3 testvérgyülekezet és még 8 más evangéliumi román ajkú közösség hirdeti az evangéliumot a városban a tradicionális népegyházakon kívül.
Mészáros házaspár a vendéglátó Deák 
lelkipásztor családdal
A brassói reformációs megemlékezés Meghívója
A Brassói Magyar Baptista Gyülekezet 2017. november 24-25-én emlékezett meg a Reformáció 500. évfordulója alkalmából a reformáció népi irányzatához tartozó anabaptista mozgalom kialakulásáról, különösen az Erdélybe menekülő ágáról. Ezen túl a baptista világmisszió kibontakozásáról, valamint Kornya Mihály, a magyar baptisták ugartörő apostolának munkásságáról és a Kárpát-medence népeire gyakorolt hatásáról nyerhettek áttekintést a résztvevők, jelen beszámoló írójának bibliai és történelmi előadásai nyomán. Soli Deo Gloria!
Az ünnepi alkalom részvevői és szolgálattevői a brassói imaházban


Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész


2017. november 19., vasárnap

Okos istentisztelet - prédikáció

MILYEN ISTENTISZTELET TETSZIK ISTENNEK
A felvétel 2017. november 19-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes." 
(Róma 12,1-2)

2017. november 8., szerda

Az elmúló és örökkévaló világ határán

HOL FOGOD ELTÖLTENI AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT?
A felvétel 2017. november 5-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet "Örökkévalóság vasárnapján". 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jóllakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal; de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit.
Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban.
De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához; mert van öt testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek, a gyötrelem helyére.
Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik, hallgassanak azokra! De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám, Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül." 
(Lukács 16,19-31)

PAX TV: A reformáció mai üzenete

A REFORMÁCIÓ MAI ÜZENETE
A Pax tv - Kút műsorában Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténésszel beszélget Deák László műsorszerkesztő a reformáció körülményeiről, eseményeiről, teológia hátteréről. Érdekes, lendületes, színes beszélgetés, sok fontos információval. Szeretettel ajánljuk!!!

2017. október 30., hétfő

Egyedül Istené a dicsőség!

SOLI DEO GLORIA! - HÁLAADÓNAP KISPESTEN
A felvétel 2017. október 29-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet Hálaadó Napján. 
Az ünnepi istentiszteletünkön a reformáció ötödik jelmondata, a "Soli Deo Gloria! - Egyedül Istené a dicsőség!" gondolata került a fókuszba.
Hálaadónapunkon a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet énekkara és zenészei voltak a vendégeink, akik nagyszerű segítséget nyújtottak Teremtő Istenünk dicséretben.
Az igehirdetés szolgálatát Révész Lajos, a székesfehérvári gyülekezet lelkipásztora végezte a Jelenések könyve 5,1-5 alapján...

2017. október 23., hétfő

Krisztus az egyedüli közbenjáró Isten és az emberek között

SOLUS CHRISTUS - EGYEDÜL KRISZTUS
A felvétel 2017. október 22-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul - igazat mondok, nem hazudok -, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket." 
(1.Tim. 2,1-7)

2017. október 22., vasárnap

Bibliai tanulmányút a szentföldön

Ezen az oldalon az Éjféli Kiáltás Misszió szentföldi 
zarándokútjain készített dokumentumfilmeket láthatják. 
A bibliai tanulmányutak lelki vezetője 
Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, 
az utazás szervezője Nagy Erzsébet
az Éjféli Kiáltás Misszió igazgatója, 
a tanulmányút helyi szakértője Fredi Winkler
a dokumentumfilm készítői 
Cserna Gábor és Nagy László voltak. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


BIBLIAI TANULMÁNYÚT A SZENTFÖLDÖN
Sokak álma, hogy egyszer eljusson az Ígéret Földjére, melyet Szentföldnek is szoktunk nevezni. Milyen jó lenne Bibliával a kézben a Hermon hegycsúcs lábától a Jordán mentén elindulni, Jézus bemerítkezésének színhelyén megállni, Jerikó, Qumran, Masada érintésével egészen a Holt tengerig, vagy azon túl, egészen a Vörös tenger partjáig utazni.
Az evangéliumok olvasása közben Galilea vidékét látni, a Genezáret környékét körbejárni, egy csónakkal a tó vízére szállni, Kapernaumban, a Boldogság hegyén, vagy a kenyérszaporítás csodájának helyén Jézus lábnyomát keresni. Vagy a Földközi tenger partvidékén Joppétól, Cézáreán, Hajfán át a magyar keresztes vitézek erődítményét Akkóban fölkeresni, majd a Libanoni hegyek égbetörő csúcsai alatt a Jordán forrásvidékére eljutni.
Mindemellett a Kármel hegyén Illés próféta nyomába szegődni, és a próféciákban megjövendölt Messiás földre érkezésének színhelyére Betlehembe utazni, Názáretet városát fölkeresni, a megdicsőülés hegyén áhítattal megállni. de főleg az ország fővárosába, Jeruzsálembe eljutni mindenek fölötti élmény lenne. Látni a Gecsemáné kertet, ahol Jézus a tanítványaival imádkozott a több ezer éves olajfák alatt, ahol a város fölött könnyezett és vért verejtékezett.
Milyen jó lenne a templomhegyre látogatni, ahol Isten megjelent, hogy kinyilatkoztassa törvényeit és a Fiában meghirdetett kegyelmet. Ahol valamikor a Szent Sátor állt és a Salamon által épített fényes templom, aranyba és ezüstbe öltöztetve, a szikrázó napfényben tündökölve pompázott. Ahol a lerombolt és újjáépített Isten háza, a Mennyország kapuja állt, amelybe Jézus bevonult, hogy megtisztítsa és ne legyen tovább latrok barlangja, hanem ismét megszentelt Imádság Háza legyen.
Ahol hiába szólt a kristálytiszta Igazság, kinevették, kigúnyolták, keresztre szegezték és kősírba zárták. Ezért dőlt romba a büszke templom, a város, ahol kő kövön nem maradt és idegen népek és eszmék követői tapodják földjét mindaddig, míg a pogányok prófétikus ideje és száma be nem telik. Ma még csak a Koponya hegye és a nyitott üres sír látható és az Olajfák hegye, ahol a harmadnapra feltámadt Hős tanítványai szeme láttára a Mennybe emelkedett.
Itt ígérte meg követőinek, hogyha Jeruzsálemtől fogva, Júdeán és a pogány Samárián át, a különböző nyelvű nemzetek határán túl, minden kontinens lakóinak továbbadjuk Isten eljövendő Országának jó hírét, akkor velünk lesz és küldetésünk végeztével ismét visszajön értünk, hogy ahol most Ő van, majd mi is ott lehessünk.
Ennek egyik előzetes jeleként láthatjuk az olajfa ismételt kivirágzását, első szövetséges népe összegyűjtését, a modernkor Izráel államának 70 évvel ezelőtti (1948) születését. Mindez kiváló alkalom arra, hogy egy evangéliumi zarándokcsoporthoz csatlakozva mi is elutazzunk a Biblia földjére és osztozzunk a hét évtizedes fennállását ünneplő újkori nemzetállam örömében és országos jubileumi eseménysorozatában.
Legközelebb 2018. október 14-22 között kerül sor egy Bibliai Tanulmányútra a Szentföldön az Éjféli Kiáltás Misszió szervezésében, amit magam részéről is minden érdeklődőnek szeretettel ajánlok!
egyháztörténész
----------------------------------------------------------------------------------

Legközelebb 2019. február 24. - március 4. között kerül sor egy Bibliai Tanulmányútra a Szentföldön az Éjféli Kiáltás Misszió szervezésében, amit magam részéről is minden érdeklődőnek szeretettel ajánlok!


A részletekről a következő oldalakon lehet bővebb információt találni:

A 2019. október 24. - március 4. közötti tanulmányút programja 

Facebook oldal: Izraeli utazás

Valamint személyesen a +36 30 961 4625-as és a +36-30-63-07-823-as telefonon lehet egyeztetni, vagy az utazas@ejfelikialtas.hu , ejfel@t-online.hu e-mailcímeken lehet pontosabb információkat kérni.

2017. október 18., szerda

Kornya Centenárium Erdélyben, Bihardiószegen

KORNYA-CENTENÁRIUM ERDÉLYBEN BIHARDIÓSZEGEN
Kornya Mihály (1844-1917)
A Kárpát-medence magyar baptistáinak lánglelkű ugartörő evangélistájára, Kornya Mihályra emlékeztünk halálának 100. évfordulója alkalmából Bihardiószegen 2017. október 15-én, a Magyarországi Baptista Egyház és az Erdélyi (Romániai) Baptista Gyülekezetek Szövetsége közös Történelmi Bizottsága által szervezett ünnepi istentiszteletén.
A magyarországi és erdélyi Kornya Centenáriumi megemlékezés sorozat záróalkalmán felelevenítettük azokat a lelki értékeket, amiket példás hitelődünk életében láttunk, és amihez mi is ragaszkodunk.
Az ünnepség a szomszédos szalárdi gyülekezet fúvószenekarának szolgálatával indult, a Kornya idejében 1906-ban épült imaház előtt. Majd Kiss Zoltán helyi lelkipásztor köszöntő szavait követően Kiss Lehel, az erdélyi Történelmi Bizottság elnökének bevezető szolgálata következett.
A jubileum résztvevői a bihardiószegi imaházban
Mados Attila Bihardiószeg polgármester örömmel jelentette be, hogy a helyi gyülekezet százszázalékos támogatása mellett az imaház melletti utcát, ahol Kornya Mihály is lakott, róla fogják elnevezni. Ezt követően Dr. Kovács József lelkipásztor rövid beszéde következett.
Ezt követően Kelemen Sandor Tomi: "Kornya Mihály és családja származástörténete" és Dr. Borzási István: "Erdélyi magyar baptista missziótörténet" című könyveinek bemutatására került sor, melyet Fazakas György lelkipásztor rövid szolgálata egészített ki.
Kornya Mihály életéről Mészáros Kálmán egyháztörténész tartott előadást
Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke "Kornya Mihály a Kárpát-medence magyar baptistáinak ugartörő misszionáriusa" címmel tartott vetítettképes előadást. Az ünnepi alkalmat Pardi Félix, a Romániai Baptista Gyülekezetek Szövetsége elnökének igehirdetése zárta.
Ez után az egész gyülekezete az imaház elé vonult, ahol egy
A jubileum szolgálattevői Kornya Mihály fényképe és szószéke körül
Kelemen Sándor Tomi, Dr. Kovács József, Kiss Zoltán, Veres Efraim,
Dr. Mészáros Kálmán, Pardi Félix, Kiss Lehel, Dr. Borzási István,
Fazakas György, Zsisku Lajos, Mados Attila
Emléktábla leleplezésére került sor 
Veress Efraim missziókerületi elnök igei szolgálatával. Majd a fúvószenekar vezetésével a gyülekezet a baptista temetőbe vonult, ahol Kornya Mihály sírját megkoszorúzva Kiss Lehel bátorító szavai után, Asztalos Imre, Zsisku Lajos és Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztorok adtak hálát Istennek a példamutató hitelőd mindhalálig hű életéért. Soli Deo Gloria!
-------------------------------------------------------
MIT KELL TUDNI BIHARDIÓSZEGRŐL?
Bihardiószeg, egy 6500 lelket számláló községközpont Bihar megyében. A település Nagyváradtól 31 km-re, északra, az Ér folyó bal partján fekszik. A község néhány kilométerre található a magyar-román határtól, közvetlen összeköttetése van közúton a Létavértes-Székelyhíd határátkelővel.
Kornya Mihály lelkipásztorsága idején,
1906-ban épült Bihardiószegi Baptista Imaház
A hagyomány szerint Bihardiószeg lakói a tatárjáráskor a határában levő szőlőhegy aljában, egy diófásban húzták meg magukat, és itt építettek új falut maguknak. A legenda szerint a térség mocsárvilágának egyik szigetén egy diófa állt, melybe szeget vertek, hogy a pihenni vágyó vándorok ráakaszthassák tarisznyájukat. A „dió-szeg” környékén később település alakult.
1551. február 3-án I. Habsbug Ferdinánd követei és Fráter György itt kezdték meg a tárgyalásokat az önálló Erdély átadásáról. Bocskai István és hajdúi 1604. október 15-én Bihardiószeg közelében arattak győzelmet a császári seregek felett.
Ez a győzelem volt az első sikere az 1526 után három részre osztott magyarságnak. Petőfi Sándor a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja 1843-ban járt Diószegen egy kis színi csoporttal.
Kornya Mihály háza, a róla elnevezett utcában Bihardiószegen
A bihardiószegi Zichy-kastélyt az 1700-as évek legelején építették. Mára már műemléképületté van nyilvánítva. Az ingatlan építését a holland származású Jan Frans van Bronckhorst en Gronsveld császári ezredes kezdte el. Később az évek, évszázadok során az éppen aktuális igények szerint sokat változott, bővült a belső tér. A négyszögben záródó, klasszicista stílusú kastély zárt belső udvarában cserjék, fák találhatóak. Nemcsak a közösségi szórakozást segítő, nagy bálteremnek adott helyet, de az elcsendesedésre alkalmat nyújtó kápolnának is.
Gróf Széchényi István, aki a IV. Hessen-Homburg Huszárezred hadnagyaként 1821-1825 között Bihardiószegen tartózkodott. A legnagyobb magyar ebben az épületben volt elszállásolva, amikor a huszárezred kapitányaként katonai szolgálatát teljesítette négy éven keresztül a térségben.
Irinyi János (1817 - 1895) magyar vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója is Bihardiószegen született.
1910-ben 6269 lakosából 6206 magyar volt.
---------------------------------
MIT KELL TUDNUNK KORNYA MIHÁLYRÓL?
Kornya Mihály (Nagyszalonta, 1844. február 22. – Bihardiószeg, 1917. január 3.) a több mint másfél évszázados magyar baptista misszió legdinamikusabb időszakának meghatározó egyénisége. Gyakran nevezik parasztapostolnak illetve paraszt-prófétának is.
Paraszti családban született. Ötéves volt, amikor apja meghalt; fiatal korától dolgoznia kellett a megélhetésért. Egy ideig a Rozvány családnál volt intéző, majd parádés kocsis. 1865-ben kilépett a szolgálatból, és önálló gazdálkodásba kezdett. 1866-ban házasodott össze Pataki Zsigó Máriával, akitől hét gyermeke született. Négy lánya fiatalon hunyt el, 1914-ben egyetlen fia az első világháborúban a fronton vesztette életét.
Kornya Mihály missziómunkája Nagyszalontáról indult
Tóth Mihály rábeszélésére részt vett Novák Antal bibliaárus igehirdetésén; ennek hatására tért meg, és 1875. augusztus 26-án Meyer Henrik bemerítette. Az ő házánál tartotta istentiszteleteit a nagyszalontai baptista gyülekezet. Éveken át hirdette az evangéliumot a környező falvakban. 1877. november 11-én Meyer Henrik „vénné” avatta.
1890. május 17-én felesége elhunyt, (44 éves korában) újranősült, második felesége ugyanabban az évben özvegy Takácsné Tóth Máté Zsuzsánna lett, aki két gyermeket hozott a házasságba. 1893-ban a nagyszalontai körzetet Tóth Mihályra bízta, és Bihardiószeg központtal új területen folytatta a missziót. Először Derecskére, majd Nagyváradra, 1903-ban Diószegre költözött. 
Kornya Mihály ugartörő evangélista misszióföldje
Amikor 1905-ben az állam elismerte a magyarországi baptista egyházat, Kornya (Meyer Henrikkel és Tóth Mihállyal együtt) ellenezte ezt. 1912. április 5-én megalakult a Magyarnyelvű Szabad Baptista Szövetség Bihardiószeg központtal, amelynek elnöke Kornya Mihály lett.
Négy évtizedes munkássága során számos gyülekezetet alapított Bihar megyében, Pest megyében és a Szilágyságban, 328 alkalommal tartott bemerítést, és mintegy 11 000 hitvallót merített be. Missziós tevékenységét – tolmács segítségével – az Arad megyei románok körében is folytatta.
Az ünnepi megemlékezés zárásaként piros-fehér-zöld
szalagos koszorút helyeztünk Kornya Mihály sírjára
Kornya Mihályt 73 évesen hívta haza az Úr. Ez a hír az egész ország hívő népét megrázó esemény volt. Temetésére nagy tömeg gyűlt össze 1917-ben Bihardiószegen a sírkertben, melyen Meyer Henrik búcsúztatta megrendült szavakkal. Percekig nem tudott megszólalni a zokogása miatt. „Elszorul a szívem, testvérem, oly kedves voltál nekem” – kezdte beszédét, Dávidnak Jónátán sírjánál mondott búcsúbeszédét idézve.
Kornya Mihály élete és szolgálata méltó arra, hogy példaként tekintsünk rá, mint ahogy erre a Szentírás szavai is biztatnak: "Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket." (Zsidók 13:7) Emléke legyen áldott!
Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész

2017. október 12., csütörtök

Pax TV: Egészség, betegség az Isten kezében

Egészség, betegség az Isten kezében
A Pax TV Kút műsorban Dr. Drenyovszy Irén orvossal és Dr. Mészáros Kálmán teológiai tanárral beszélget Deák László műsorszerkesztő.


2017. október 10., kedd

SOLA FIDE - AZ ÜDVÖZÍTŐ HIT

SOLA FIDE - EGYDÜL HIT ÁLTAL
A felvétel 2017. október 8-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 

Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus:
 "Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által." 
(Róma 3,22-24)

2017. október 1., vasárnap

"Hordozzátok el a gyengék erőtlenségét!"

TI ERŐSEK HORDOZZÁTOK AZ ERŐTLENEK GYENGESÉGÉT!
A felvétel 2017. október 1-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan meg van írva: "A te gyalázóid gyalázásai énreám hullottak." Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját." 
(Róma 15,1-6)

2017. szeptember 25., hétfő

Kornya-Centenárium Gödöllőn

KORNYA-CENTENÁRIUM GÖDÖLLŐN

Meghívó a gödöllői Kornya Centenáriumi ünnepre
"Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket." (Zsid. 13,7) A Szentírás bátorító útmutatását követve Kornya Mihályra, a magyar baptista misszió áldott emlékű hithősére emlékeztünk egy hálaadó istentisztelet keretében halálának centenáriumán, szeptember 23-án a Gödöllői Baptista Imaházban.

A hálaadónap szolgálattevői: Kiss Zoltán, Dr. Borzási István,
Dr. Mészáros Kálmán, Lőrik Levente, Újvári Ferenc, Mészáros Kornél
Lőrik Levente, a helyi gyülekezet lelkipásztora az ünnepség megnyitójában elmondta, hogy a megemlékezés apropóját az is adta, hogy Kornya Mihály az 1880-as években Szadán és környékén is hirdette Krisztus evangéliumát. Bár erre vonatkozó írásos feljegyzés nem maradt fenn, mégis valószínűsíthető, hogy a királyi rezidenciát is magába foglaló, fontos közlekedési csomóponttá váló Gödöllőn is többször megfordulhatott. Talán ez is indokolhatta azt, hogy az épülő gödöllői új imaház utcáját a gyülekezet tíz évvel ezelőtt elhunyt lelkipásztorának, Szirtes Andrásnak a kezdeményezésére Gödöllő Város Önkormányzata a Kornya Mihály utca nevet adta.

A gödöllői gyülekezet az imaház udvarán
A Kornya-centenárium alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten Újvári Ferenc, a Budapesti Egyházkerület elnöke hirdette az igét, majd rövid történelmi előadások következtek. Dr. Mészáros Kálmán, az MBE Történelmi Bizottságának elnöke: "Kornya Mihály a magyar baptista misszió ugartörő apostola." címmel tartott ismeretterjesztő előadást, melynek rövidített változatát a beszámoló mellékletében olvashatjuk. Ezt követően Dr. Borzási István, az Erdélyi Történelmi Bizottság képviselője: "Kornya Mihály szolgálatának mai üzenete" címmel szólt a hallgatósághoz. Kelemen Sándor Tomi erdélyi Kornya-kutató pedig, "Kornya Mihály és családja származástörténete" című frissen megjelent tanulmánykötetét mutatta be.
Emléktábla a Gödöllői imaház falán
Az ismeretterjesztő előadásokat követően Kiss Zoltán, bihardiószegi lelkipásztor adott hálát a nagy előd példamutató és hűséges szolgálatáért. Ez után az ünneplő gyülekezet az összevont fúvószenekar kíséretében kivonult íz udvarra és a gödöllői imaház utcára néző homlokzatán emléktábla felavatására került sor Mészáros Kornél, az MBE főtitkára vezetésével. S.D.G.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Kornya Mihály a magyar baptista misszió 
ugartörő apostola."
Kornya Mihály (1844-1917) a magyar baptista misszió egyik legmeghatározóbb egyénisége és legeredményesebb gyülekezetalapítója volt a 19. és 20. század fordulóján. Egy vallásos, puritán szemléletű földművelő család sarjaként nőtt fel Nagyszalontán. Öt évesen veszítette el édesapját, így nagyon hamar, szinte gyermekként kellett a családfenntartói feladatokhoz felnőnie. Uradalmi beosztottként, négyfogatos úgynevezett „parádés” kocsisként szolgált fiatal korában, szülővárosában és környékén.
Munkaadója Rozvány György, a szabadságharcból hazatért főhadnagy és ügyvéd jóvoltából rövid idő alatt világot látott emberré vált. Nagyvárad és Nagyszalonta között időnként neves személyiségek, írók és költők, híres politikusok utaztak kocsiján, többek között Arany János magyar költőfejedelem, Tisza Kálmán, a későbbi mininiszterelnök és még sokan mások. Általános műveltsége és széles ívű világlátása is valószínű, hogy ebben az időszakban bontakozott ki.
Parádés kocsisként szolgált Nagyvárad és Nagyszalonta között
Életének igazi szellemi fordulatát egy egyszerű bibliaárussal, Novák Antallal való találkozása hozta. Akkor jutott először saját Bibliához, amit egyéni csendességében és városának Isten világát kereső polgáraival közösen kezdett tanulmányozni. Így történt, hogy 31 éves korában megtért, fiatal feleségével együtt. Ezt követően Kornya nyolc társával elindult Gyulára és 1875. augusztus 26-án hajnali 3 órakor bemerítkezett a Kettőskőrös vizében a Németországból érkezett Meyer Henrik bibliaterjesztő baptista misszionárius által. Így hagyta maga mögött addigi hívságos életét és szegődött Jézus Krisztus evangéliumának rendíthetetlen hírnökeinek sorába.
Nemzetközi baptista konferencia Nagyszalontán
Először szülővárosában, Nagyszalontán, majd egyre szélesebb körökben osztotta meg barátaival és ismerőseivel a megtérést követő bemerítés és újjászületés bibliai igazságát. Személyes szolgálatára és további küldetésére igen nagy hatással volt a Fritz Onckennel, az „európai baptizmus atyjának” fivérével  való találkozása 1877. november 11-én, akit Meyer Henrik hívott meg egy Nagyszalontán megtartott konferenciára. Ezen a konferencián kapott Kornya felhatalmazást arra, hogy bemerítsen és úrvacsorát osszon, az újonnan alakult gyülekezetek megtért tagjai számára.
A nagy lendülettel induló és egyre terebélyesedő evangelizáló munkássága során, először Bihar megyében, majd a Szilágyságban, aztán szerte a Partiumban, sőt egész Erdély területén alakulnak gomba módra egymás után mintegy százötven helyen újonnan alapított baptista gyülekezetek. Szolgálatának hatósugara Budapesttől Brassóig, a Kárpátok ölelte magyar haza szinte minden szegletéig kihatott.
Kornya Mihály missziós területe a Kárpát-medencében
Elsősorban a magyar honfitársai felé érzett felelősséget az evangélium hirdetésében, de kedvelték szolgálatát a szülőföldjén élő oláh, tót, rác és más anyanyelvű polgártársai is. Sőt a román baptisták egyenesen úgy tekintenek Kornyára, mint a román nyelvű baptista misszió első számú apostolára és egyik meghatározó gyülekezetplántáló alapítójára.
Sokan teszik fel manapság a kérdést, Kornya Mihály 100 évvel ezelőtti halálának jubileumi évében, hogy mi lehetett az áldott életű „paraszt apostol” szolgálatának a titka? Hogyan sikerült a teológiai műveltségét nem híres tanintézményekben, hanem önképzéssel, közvetlenül a Biblia tanulmányozásával, memorizálásával, a Szentlélek inspirációja nyomán összegyűjtenie és azt sokak áldására kamatoztatnia? Hogyan férhetett életének hét évtizedébe ennyi utazás, igehirdetés, családlátogatás, 328 bemerítési ünnep és mintegy 11 ezer ember megtérése és alámerítése, amit személyesen végzett el Isten segítségével?
Tömeges bemerítkezések szerte a Magyar Alföld,  Partium és Erdély minden jelentős településén
Kornya dombormű a
Baptista Teológiai Akadémia
udvarán
Pedig nem lehetett könnyű a magánélete és családi élete sem. Első feleségét Pataki Zsigó Máriát 23 évi házasság után 46 évesen veszítette el. Ebből a házasságából 7 gyermeke született, akik közül egyetlen fia, Mihály a szerb fronton adta életét szeretett hazája védelméért. Lányai is korán meghaltak, közülük csak ketten élték túl édesapjukat.  Második felesége egy általa megtért özvegyasszony, Tóth Máté Zsuzsanna hűséges gondviselője volt, Kornya 73 éves korában bekövetkezett haláláig.
Hogy mennyi lelki harc, álmatlan éjszaka, gyülekezeti gond és feszültség, mennyi fizikai veszély és gonosz szellemi támadás, kiközösítés és bántalmazás kísérte ezt az áldott életutat, azt elképzelni sem tudjuk. Hűségéből és Isten Országa iránti elkötelezettségéből azonban a ma nemzedéke is sokat tanulhat. Erre Isten igéje így bíztat: „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket!”  (Zsid. 13,7)
Dr. Mészáros Kálmán,
egyháztörténész