2017. április 29., szombat

Álmomban a mennyben jártam...

ÖT ÉVVEL EZELŐTT ÍRTAM EZEKET A SOROKAT - MA IS IGAZ!
Ma - 2012. április 28 - véget ért három cikluson át tartó 12 éves egyházelnöki szolgálatom a Magyarországi Baptista Egyházban. Köszönöm mindazon testvéreim és barátaim támogatását, akik őszinte szívvel erősítettek, bátorítottak, ha kellet óvtak és intettek, hogy szolgálatomat hűségesen betölthessem. Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!
"Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1. Korintus 15:54-56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITT OLVASHATÓ A MELLÉKELT ÉNEK SZÖVEGE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.” (1. Timóteus 4,16)
Álmomban a mennyben jártam és Te is ott voltál velem,
Aranyutcákon jártunk a kristálytenger partján
Az angyalok énekét hallgattuk, majd a Te nevedet kiáltották,
Megfordultunk és egy fiatalembert láttunk magunk előtt,
Aki mosolyogva felénk jött és ezt mondta:
„Barátom, Te most még nem ismersz föl engem – majd így folytatta – de várj csak, Te voltál az én vasárnapi iskolai tanítóm, amikor még csak 8 éves voltam, Minden héten elmondtál egy kezdő imádságot az osztály előtt, Egyik nap azt kérted, hogy kérjük mi is imánkban ezt: ’Jézus, jöjj a szívembe!’
„Köszönöm, hogy megismertetted velem Isten világát! 
Az életem azóta teljesen megváltozott.
Köszönöm, hogy megismerhettem Őt általad,
Hálás vagyok érted, hogy Téged nekem adott…”
Egy másik ember is megállt előttünk, aki ezt mondta:
„Emlékszel arra az időre, amikor egy misszionárius jött a gyülekezetedbe, A képei könnyet fakasztottak arcodon, nem volt sok pénzed, de adakoztál valamennyi összeget,
Jézus elfogadta ajándékodat, ennek köszönhető, hogy most én is itt vagyok a mennyben.
„Köszönöm, hogy megismertetted velem az Urat! 
Az életem azóta teljesen megváltozott.
Köszönöm, hogy megismerhettem Őt általad,
Hálás vagyok érted, hogy Téged nekem adott…”
Egymás után jöttek mások is, amerre csak a szem ellátott,
Akiket csak megérintett az életed nagyszerűsége,
Kicsinynek tűnő tettek, vagy jelentős áldozat, amit csak hoztál, 
Olyan dolgok, amelyek ebben a világban jelentéktelennek tűntek, Most a mennyben kihirdettetik, fenn az égben tudtak róla... Akkor sírás kerülgetett és könnyek jelentek meg a szememben, Jézus azonban megfogja a kezemet, Isten elé állított és azt mondta: „Gyermekem, nézz körül, ez a te nagy jutalmad!”
„Köszönöm, hogy megismertetted velem az Urat! 
Az életem azóta teljesen megváltozott.
Köszönöm, hogy megismerhettem Őt általad,
Hálás vagyok érted, hogy nekem adott…”

2017. április 27., csütörtök

Nem szégyellem az evangéliumot!A felvétel 2017. április 23-án vasárnap készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus: "Szeretném, testvéreim, ha tudnátok: sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt.
Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok.
Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: "Az igaz ember pedig hitből fog élni." (Róma 1,13-17)

2017. április 21., péntek

Golgota TV: Mit kell tudnunk a Bibliáról?A Billy Graham Evangelizációs Társaság által Budapesten megtartott Reménység Fesztiválon sokan adták át életüket Krisztusnak Franklin Graham evangélista igehirdetése nyomán. A hitben kezdő új megtérők utógondozása és továbbképzése céljából egy hitvallási sorozat készült "Lépésről lépésre" (stepbystep) címmel az evangelizáció után. Ennek egyik témája "A Biblia" volt, melyről Dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára tartott előadást. A riporter Majoros Szidónia, a Golgota TV műsorszerkesztője volt. A felvételt Nagy László operatőr készítette a Golgota TV stúdiójában 2012-ben.

2017. április 5., szerda

PaxTV: A Biblia tanítása szegénységről, gazdagságról


PAX TV: A BIBLIA TANÍTÁSA SZEGÉNYSÉGRŐL, GAZDAGSÁGRÓL
A Pax tv Kút műsorában az anyagiakról, szegénységről és gazdagságról beszélgetünk a Biblia alapján. Hogyan éljen egy keresztény ember az anyagi javaival? Hogyan hordozza el a hívő ember az anyagi nehézségeket? Mit jelent kincseket gyűjteni a mennyben? Miként alakítja a megtérés a pénzhez való viszonyunkat. Az adás vendégei Ibolya Réz intézményvezető (Üdvhadsereg - hajléktalan ellátás) és Dr. Mészáros Kálmán baptista lelkipásztor voltak. A fórumbeszélgetést Deák László evangélikus lelkipásztor vezette.