2017. október 30., hétfő

Egyedül Istené a dicsőség!

SOLI DEO GLORIA! - HÁLAADÓNAP KISPESTEN
A felvétel 2017. október 29-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet Hálaadó Napján. 
Az ünnepi istentiszteletünkön a reformáció ötödik jelmondata, a "Soli Deo Gloria! - Egyedül Istené a dicsőség!" gondolata került a fókuszba.
Hálaadónapunkon a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet énekkara és zenészei voltak a vendégeink, akik nagyszerű segítséget nyújtottak Teremtő Istenünk dicséretben.
Az igehirdetés szolgálatát Révész Lajos, a székesfehérvári gyülekezet lelkipásztora végezte a Jelenések könyve 5,1-5 alapján...

2017. október 23., hétfő

Krisztus az egyedüli közbenjáró Isten és az emberek között

SOLUS CHRISTUS - EGYEDÜL KRISZTUS
A felvétel 2017. október 22-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul - igazat mondok, nem hazudok -, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket." 
(1.Tim. 2,1-7)

2017. október 22., vasárnap

Bibliai tanulmányút a szentföldön

Ezen az oldalon az Éjféli Kiáltás Misszió szentföldi 
zarándokútjain készített dokumentumfilmeket láthatják. 
A bibliai tanulmányutak lelki vezetője 
Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, 
az utazás szervezője Nagy Erzsébet
az Éjféli Kiáltás Misszió igazgatója, 
a tanulmányút helyi szakértője Fredi Winkler
a dokumentumfilm készítői 
Cserna Gábor és Nagy László voltak. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------


BIBLIAI TANULMÁNYÚT A SZENTFÖLDÖN
Sokak álma, hogy egyszer eljusson az Ígéret Földjére, melyet Szentföldnek is szoktunk nevezni. Milyen jó lenne Bibliával a kézben a Hermon hegycsúcs lábától a Jordán mentén elindulni, Jézus bemerítkezésének színhelyén megállni, Jerikó, Qumran, Masada érintésével egészen a Holt tengerig, vagy azon túl, egészen a Vörös tenger partjáig utazni.
Az evangéliumok olvasása közben Galilea vidékét látni, a Genezáret környékét körbejárni, egy csónakkal a tó vízére szállni, Kapernaumban, a Boldogság hegyén, vagy a kenyérszaporítás csodájának helyén Jézus lábnyomát keresni. Vagy a Földközi tenger partvidékén Joppétól, Cézáreán, Hajfán át a magyar keresztes vitézek erődítményét Akkóban fölkeresni, majd a Libanoni hegyek égbetörő csúcsai alatt a Jordán forrásvidékére eljutni.
Mindemellett a Kármel hegyén Illés próféta nyomába szegődni, és a próféciákban megjövendölt Messiás földre érkezésének színhelyére Betlehembe utazni, Názáretet városát fölkeresni, a megdicsőülés hegyén áhítattal megállni. de főleg az ország fővárosába, Jeruzsálembe eljutni mindenek fölötti élmény lenne. Látni a Gecsemáné kertet, ahol Jézus a tanítványaival imádkozott a több ezer éves olajfák alatt, ahol a város fölött könnyezett és vért verejtékezett.
Milyen jó lenne a templomhegyre látogatni, ahol Isten megjelent, hogy kinyilatkoztassa törvényeit és a Fiában meghirdetett kegyelmet. Ahol valamikor a Szent Sátor állt és a Salamon által épített fényes templom, aranyba és ezüstbe öltöztetve, a szikrázó napfényben tündökölve pompázott. Ahol a lerombolt és újjáépített Isten háza, a Mennyország kapuja állt, amelybe Jézus bevonult, hogy megtisztítsa és ne legyen tovább latrok barlangja, hanem ismét megszentelt Imádság Háza legyen.
Ahol hiába szólt a kristálytiszta Igazság, kinevették, kigúnyolták, keresztre szegezték és kősírba zárták. Ezért dőlt romba a büszke templom, a város, ahol kő kövön nem maradt és idegen népek és eszmék követői tapodják földjét mindaddig, míg a pogányok prófétikus ideje és száma be nem telik. Ma még csak a Koponya hegye és a nyitott üres sír látható és az Olajfák hegye, ahol a harmadnapra feltámadt Hős tanítványai szeme láttára a Mennybe emelkedett.
Itt ígérte meg követőinek, hogyha Jeruzsálemtől fogva, Júdeán és a pogány Samárián át, a különböző nyelvű nemzetek határán túl, minden kontinens lakóinak továbbadjuk Isten eljövendő Országának jó hírét, akkor velünk lesz és küldetésünk végeztével ismét visszajön értünk, hogy ahol most Ő van, majd mi is ott lehessünk.
Ennek egyik előzetes jeleként láthatjuk az olajfa ismételt kivirágzását, első szövetséges népe összegyűjtését, a modernkor Izráel államának 70 évvel ezelőtti (1948) születését. Mindez kiváló alkalom arra, hogy egy evangéliumi zarándokcsoporthoz csatlakozva mi is elutazzunk a Biblia földjére és osztozzunk a hét évtizedes fennállását ünneplő újkori nemzetállam örömében és országos jubileumi eseménysorozatában.
Legközelebb 2018. október 14-22 között kerül sor egy Bibliai Tanulmányútra a Szentföldön az Éjféli Kiáltás Misszió szervezésében, amit magam részéről is minden érdeklődőnek szeretettel ajánlok!
egyháztörténész
----------------------------------------------------------------------------------

Legközelebb 2019. február 24. - március 4. között kerül sor egy Bibliai Tanulmányútra a Szentföldön az Éjféli Kiáltás Misszió szervezésében, amit magam részéről is minden érdeklődőnek szeretettel ajánlok!


A részletekről a következő oldalakon lehet bővebb információt találni:

A 2019. október 24. - március 4. közötti tanulmányút programja 

Facebook oldal: Izraeli utazás

Valamint személyesen a +36 30 961 4625-as és a +36-30-63-07-823-as telefonon lehet egyeztetni, vagy az utazas@ejfelikialtas.hu , ejfel@t-online.hu e-mailcímeken lehet pontosabb információkat kérni.

2017. október 18., szerda

Kornya Centenárium Erdélyben, Bihardiószegen

KORNYA-CENTENÁRIUM ERDÉLYBEN BIHARDIÓSZEGEN
Kornya Mihály (1844-1917)
A Kárpát-medence magyar baptistáinak lánglelkű ugartörő evangélistájára, Kornya Mihályra emlékeztünk halálának 100. évfordulója alkalmából Bihardiószegen 2017. október 15-én, a Magyarországi Baptista Egyház és az Erdélyi (Romániai) Baptista Gyülekezetek Szövetsége közös Történelmi Bizottsága által szervezett ünnepi istentiszteletén.
A magyarországi és erdélyi Kornya Centenáriumi megemlékezés sorozat záróalkalmán felelevenítettük azokat a lelki értékeket, amiket példás hitelődünk életében láttunk, és amihez mi is ragaszkodunk.
Az ünnepség a szomszédos szalárdi gyülekezet fúvószenekarának szolgálatával indult, a Kornya idejében 1906-ban épült imaház előtt. Majd Kiss Zoltán helyi lelkipásztor köszöntő szavait követően Kiss Lehel, az erdélyi Történelmi Bizottság elnökének bevezető szolgálata következett.
A jubileum résztvevői a bihardiószegi imaházban
Mados Attila Bihardiószeg polgármester örömmel jelentette be, hogy a helyi gyülekezet százszázalékos támogatása mellett az imaház melletti utcát, ahol Kornya Mihály is lakott, róla fogják elnevezni. Ezt követően Dr. Kovács József lelkipásztor rövid beszéde következett.
Ezt követően Kelemen Sandor Tomi: "Kornya Mihály és családja származástörténete" és Dr. Borzási István: "Erdélyi magyar baptista missziótörténet" című könyveinek bemutatására került sor, melyet Fazakas György lelkipásztor rövid szolgálata egészített ki.
Kornya Mihály életéről Mészáros Kálmán egyháztörténész tartott előadást
Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke "Kornya Mihály a Kárpát-medence magyar baptistáinak ugartörő misszionáriusa" címmel tartott vetítettképes előadást. Az ünnepi alkalmat Pardi Félix, a Romániai Baptista Gyülekezetek Szövetsége elnökének igehirdetése zárta.
Ez után az egész gyülekezete az imaház elé vonult, ahol egy
A jubileum szolgálattevői Kornya Mihály fényképe és szószéke körül
Kelemen Sándor Tomi, Dr. Kovács József, Kiss Zoltán, Veres Efraim,
Dr. Mészáros Kálmán, Pardi Félix, Kiss Lehel, Dr. Borzási István,
Fazakas György, Zsisku Lajos, Mados Attila
Emléktábla leleplezésére került sor 
Veress Efraim missziókerületi elnök igei szolgálatával. Majd a fúvószenekar vezetésével a gyülekezet a baptista temetőbe vonult, ahol Kornya Mihály sírját megkoszorúzva Kiss Lehel bátorító szavai után, Asztalos Imre, Zsisku Lajos és Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztorok adtak hálát Istennek a példamutató hitelőd mindhalálig hű életéért. Soli Deo Gloria!
-------------------------------------------------------
MIT KELL TUDNI BIHARDIÓSZEGRŐL?
Bihardiószeg, egy 6500 lelket számláló községközpont Bihar megyében. A település Nagyváradtól 31 km-re, északra, az Ér folyó bal partján fekszik. A község néhány kilométerre található a magyar-román határtól, közvetlen összeköttetése van közúton a Létavértes-Székelyhíd határátkelővel.
Kornya Mihály lelkipásztorsága idején,
1906-ban épült Bihardiószegi Baptista Imaház
A hagyomány szerint Bihardiószeg lakói a tatárjáráskor a határában levő szőlőhegy aljában, egy diófásban húzták meg magukat, és itt építettek új falut maguknak. A legenda szerint a térség mocsárvilágának egyik szigetén egy diófa állt, melybe szeget vertek, hogy a pihenni vágyó vándorok ráakaszthassák tarisznyájukat. A „dió-szeg” környékén később település alakult.
1551. február 3-án I. Habsbug Ferdinánd követei és Fráter György itt kezdték meg a tárgyalásokat az önálló Erdély átadásáról. Bocskai István és hajdúi 1604. október 15-én Bihardiószeg közelében arattak győzelmet a császári seregek felett.
Ez a győzelem volt az első sikere az 1526 után három részre osztott magyarságnak. Petőfi Sándor a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja 1843-ban járt Diószegen egy kis színi csoporttal.
Kornya Mihály háza, a róla elnevezett utcában Bihardiószegen
A bihardiószegi Zichy-kastélyt az 1700-as évek legelején építették. Mára már műemléképületté van nyilvánítva. Az ingatlan építését a holland származású Jan Frans van Bronckhorst en Gronsveld császári ezredes kezdte el. Később az évek, évszázadok során az éppen aktuális igények szerint sokat változott, bővült a belső tér. A négyszögben záródó, klasszicista stílusú kastély zárt belső udvarában cserjék, fák találhatóak. Nemcsak a közösségi szórakozást segítő, nagy bálteremnek adott helyet, de az elcsendesedésre alkalmat nyújtó kápolnának is.
Gróf Széchényi István, aki a IV. Hessen-Homburg Huszárezred hadnagyaként 1821-1825 között Bihardiószegen tartózkodott. A legnagyobb magyar ebben az épületben volt elszállásolva, amikor a huszárezred kapitányaként katonai szolgálatát teljesítette négy éven keresztül a térségben.
Irinyi János (1817 - 1895) magyar vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója is Bihardiószegen született.
1910-ben 6269 lakosából 6206 magyar volt.
---------------------------------
MIT KELL TUDNUNK KORNYA MIHÁLYRÓL?
Kornya Mihály (Nagyszalonta, 1844. február 22. – Bihardiószeg, 1917. január 3.) a több mint másfél évszázados magyar baptista misszió legdinamikusabb időszakának meghatározó egyénisége. Gyakran nevezik parasztapostolnak illetve paraszt-prófétának is.
Paraszti családban született. Ötéves volt, amikor apja meghalt; fiatal korától dolgoznia kellett a megélhetésért. Egy ideig a Rozvány családnál volt intéző, majd parádés kocsis. 1865-ben kilépett a szolgálatból, és önálló gazdálkodásba kezdett. 1866-ban házasodott össze Pataki Zsigó Máriával, akitől hét gyermeke született. Négy lánya fiatalon hunyt el, 1914-ben egyetlen fia az első világháborúban a fronton vesztette életét.
Kornya Mihály missziómunkája Nagyszalontáról indult
Tóth Mihály rábeszélésére részt vett Novák Antal bibliaárus igehirdetésén; ennek hatására tért meg, és 1875. augusztus 26-án Meyer Henrik bemerítette. Az ő házánál tartotta istentiszteleteit a nagyszalontai baptista gyülekezet. Éveken át hirdette az evangéliumot a környező falvakban. 1877. november 11-én Meyer Henrik „vénné” avatta.
1890. május 17-én felesége elhunyt, (44 éves korában) újranősült, második felesége ugyanabban az évben özvegy Takácsné Tóth Máté Zsuzsánna lett, aki két gyermeket hozott a házasságba. 1893-ban a nagyszalontai körzetet Tóth Mihályra bízta, és Bihardiószeg központtal új területen folytatta a missziót. Először Derecskére, majd Nagyváradra, 1903-ban Diószegre költözött. 
Kornya Mihály ugartörő evangélista misszióföldje
Amikor 1905-ben az állam elismerte a magyarországi baptista egyházat, Kornya (Meyer Henrikkel és Tóth Mihállyal együtt) ellenezte ezt. 1912. április 5-én megalakult a Magyarnyelvű Szabad Baptista Szövetség Bihardiószeg központtal, amelynek elnöke Kornya Mihály lett.
Négy évtizedes munkássága során számos gyülekezetet alapított Bihar megyében, Pest megyében és a Szilágyságban, 328 alkalommal tartott bemerítést, és mintegy 11 000 hitvallót merített be. Missziós tevékenységét – tolmács segítségével – az Arad megyei románok körében is folytatta.
Az ünnepi megemlékezés zárásaként piros-fehér-zöld
szalagos koszorút helyeztünk Kornya Mihály sírjára
Kornya Mihályt 73 évesen hívta haza az Úr. Ez a hír az egész ország hívő népét megrázó esemény volt. Temetésére nagy tömeg gyűlt össze 1917-ben Bihardiószegen a sírkertben, melyen Meyer Henrik búcsúztatta megrendült szavakkal. Percekig nem tudott megszólalni a zokogása miatt. „Elszorul a szívem, testvérem, oly kedves voltál nekem” – kezdte beszédét, Dávidnak Jónátán sírjánál mondott búcsúbeszédét idézve.
Kornya Mihály élete és szolgálata méltó arra, hogy példaként tekintsünk rá, mint ahogy erre a Szentírás szavai is biztatnak: "Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket." (Zsidók 13:7) Emléke legyen áldott!
Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész

2017. október 12., csütörtök

Pax TV: Egészség, betegség az Isten kezében

Egészség, betegség az Isten kezében
A Pax TV Kút műsorban Dr. Drenyovszy Irén orvossal és Dr. Mészáros Kálmán teológiai tanárral beszélget Deák László műsorszerkesztő.


2017. október 10., kedd

SOLA FIDE - AZ ÜDVÖZÍTŐ HIT

SOLA FIDE - EGYDÜL HIT ÁLTAL
A felvétel 2017. október 8-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 

Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus:
 "Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség: mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által." 
(Róma 3,22-24)

2017. október 1., vasárnap

"Hordozzátok el a gyengék erőtlenségét!"

TI ERŐSEK HORDOZZÁTOK AZ ERŐTLENEK GYENGESÉGÉT!
A felvétel 2017. október 1-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan meg van írva: "A te gyalázóid gyalázásai énreám hullottak." Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját." 
(Róma 15,1-6)