2018. március 27., kedd

Pax TV: Nagyheti események - Virágvasárnaptól a golgotai keresztig

VIRÁGVASÁRNAPTÓL NAGYPÉNTEKIG
2018. március 26-án élő műsorral jelentkezett a PAX TV beszélgetős műsora a KÚT. Az adás témáját a nagyheti események adták, elkísértük Jézust a virágvasárnapi bevonulásától egészen a golgotai kereszthaláláig. Beszélgettünk az események kortörténeti hátteréről és mai jelentőségéről. Beszélgetőtársak Deák László evangélikus és Mészáros Kálmán baptista lelkipásztorok voltak.
(Hanghiba miatt kicsit csúszik a kép és a hang)
A következő adásban - április 2-án húsvéthétfőn - Jézus életét követjük végig a feltámadása utáni hetek eseményeinek tükrében.

2018. március 25., vasárnap

Virágvasárnap üzenete

"TISZTÍTSD MEG SZÍVED JERUZSÁLEM NÉPE!"
A felvétel 2018. március 25-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet virágvasárnapi istentiszteletén. 
Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották: "Áldott, a király, aki az Úr nevében jön! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!" A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: "Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!" De ő így válaszolt: "Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani." 
(Lukács 19,37-40)

2018. március 11., vasárnap

A bolond gazdag - prédikáció

PÉLDÁZAT A BOLOND GAZDAGRÓL
A felvétel 2018. március 11-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. 
Igét hirdetett Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: 
"Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból: "Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!" De ő így válaszolt: "Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek?" Azután ezt mondta nekik: "Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg." Aztán példázatot mondott nekik: "Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem: lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag." (Luk. 12,13-21)

2018. március 4., vasárnap

Szolgáljatok az Úrnak örömmel!

SZOLGÁLJATOK AZ ÚRNAK ÖRÖMMEL
A fölvétel 2018. március 4-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén.
Igét hirdet Mészáros Kálmán lelkipásztor
Bibliai textus:
"Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: 'Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." 
Máté 28,18-20

2018. március 3., szombat

A habánok történelmével ismerkedhettek meg az érdeklődők

FELVIDÉKI HABÁN HAGYOMÁNYŐRZŐK DUNASZERDAHELYEN
Habán családi napot tartottak Dunaszerdahelyen, a városi művelődési központban és a kulturális intézmény előtti téren az anyaországi és felvidéki magyar baptisták. A rendezvényén résztvevői az 500 évvel ezelőtt elindult népi reformáció biblikus-pacifista irányzatának számító anabaptista habánok mindennapi életét ismerhették meg...

2018. március 2., péntek

Pax Tv: Billy Graham evangelizációk Magyarországon

BILLY GRAHAM MAGYARORSZÁGI LÁTOGATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE
2018. február 21-én, életének 100. évében elhunyt Billy Graham evangélista. 
Az emlékére készített 27 perces filmet a Pax Televízió muttata be.