2017. április 29., szombat

Álmomban a mennyben jártam...

ÖT ÉVVEL EZELŐTT ÍRTAM EZEKET A SOROKAT - MA IS IGAZ!
Ma - 2012. április 28 - véget ért három cikluson át tartó 12 éves egyházelnöki szolgálatom a Magyarországi Baptista Egyházban. Köszönöm mindazon testvéreim és barátaim támogatását, akik őszinte szívvel erősítettek, bátorítottak, ha kellet óvtak és intettek, hogy szolgálatomat hűségesen betölthessem. Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!
"Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1. Korintus 15:54-56)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITT OLVASHATÓ A MELLÉKELT ÉNEK SZÖVEGE:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is.” (1. Timóteus 4,16)
Álmomban a mennyben jártam és Te is ott voltál velem,
Aranyutcákon jártunk a kristálytenger partján
Az angyalok énekét hallgattuk, majd a Te nevedet kiáltották,
Megfordultunk és egy fiatalembert láttunk magunk előtt,
Aki mosolyogva felénk jött és ezt mondta:
„Barátom, Te most még nem ismersz föl engem – majd így folytatta – de várj csak, Te voltál az én vasárnapi iskolai tanítóm, amikor még csak 8 éves voltam, Minden héten elmondtál egy kezdő imádságot az osztály előtt, Egyik nap azt kérted, hogy kérjük mi is imánkban ezt: ’Jézus, jöjj a szívembe!’
„Köszönöm, hogy megismertetted velem Isten világát! 
Az életem azóta teljesen megváltozott.
Köszönöm, hogy megismerhettem Őt általad,
Hálás vagyok érted, hogy Téged nekem adott…”
Egy másik ember is megállt előttünk, aki ezt mondta:
„Emlékszel arra az időre, amikor egy misszionárius jött a gyülekezetedbe, A képei könnyet fakasztottak arcodon, nem volt sok pénzed, de adakoztál valamennyi összeget,
Jézus elfogadta ajándékodat, ennek köszönhető, hogy most én is itt vagyok a mennyben.
„Köszönöm, hogy megismertetted velem az Urat! 
Az életem azóta teljesen megváltozott.
Köszönöm, hogy megismerhettem Őt általad,
Hálás vagyok érted, hogy Téged nekem adott…”
Egymás után jöttek mások is, amerre csak a szem ellátott,
Akiket csak megérintett az életed nagyszerűsége,
Kicsinynek tűnő tettek, vagy jelentős áldozat, amit csak hoztál, 
Olyan dolgok, amelyek ebben a világban jelentéktelennek tűntek, Most a mennyben kihirdettetik, fenn az égben tudtak róla... Akkor sírás kerülgetett és könnyek jelentek meg a szememben, Jézus azonban megfogja a kezemet, Isten elé állított és azt mondta: „Gyermekem, nézz körül, ez a te nagy jutalmad!”
„Köszönöm, hogy megismertetted velem az Urat! 
Az életem azóta teljesen megváltozott.
Köszönöm, hogy megismerhettem Őt általad,
Hálás vagyok érted, hogy nekem adott…”

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése