2022. augusztus 11., csütörtök

LÁTOGATÁS A FIUMEI BAPTISTA GYÜLEKEZETBEN

A Fiumei/Riekai Baptista Gyülekezet istentiszteletére kaptunk meghívást 2022 nyarán. A horvát és magyar baptisták kapcsolata a messzi múltban gyökerezik. Mielőtt erre konkrétan rátérnék, egy kicsit messzebbről indítanék.
A Fiumei Baptista Gyülekezet Temploma az Adriai tenger partján
Könyves Kálmán
Könyves Kálmán (1074–1116)
Magyarország és Horvát-Dalmácia királya
Mint az köztudott Horvátország 800 évig perszonálunióként a Magyar Királyság koronája alá tartozott, Könyves Kálmán királyunkat ugyanis 1012-ben horvát/dalmát királlyá is koronázták. (Ettől kezdve királyi utódai is rendelkeztek a horvát királyi címmel is.)
Fiume felvirágzása jóval később kezdődött, amikor a Magyar Államvasutak MÁV 1873-ban kiépítette a Fiume-Budapest vasútvonalat és az Adria-parti város kikötőjét a Magyar Állam tengeri hajózás számára is alkalmassá tette.
Baross Gábor Magyarország "
Baross Gábor (1848–1892)
emléktáblája Fiume
a tengeri kikötőjében
A város központi épületeit az Andrássy úti palotasor stílusában építették ki. Vasútállomása és a környék épületei pedig ma is a Keleti-pályaudvar és környezetének stíluselemeinek hatását idézi.
Nem is csoda, hisz Baross Gábor Magyarország "vasminisztere" tervezte és korszerűsítette a kikötőt és környékét. Ennek emléktáblája a kikötőben is megtekinthető. Ezen kívül a Ganz Vagon- és Hajógyár építette az első tengerjáró hajókat ebben a tengeri öbölben egészen a trianoni országcsonkításig. 
Magyar kikötőoszlop
a fiumei kikötőben
Ha valaki pedig figyelmesen tanulmányozza a fiumei/rijekai kikötőben a kikötőbakokat, egy budapesti vasöntöde magyar nyelvű feliratát láthatja rajtuk. Ha pedig a magyar címer Monarchia idején használt egyik változatát vizsgáljuk, a horvátok jól ismert piros-fehér kockás mintázatát láthatjuk. Miért van magyar felirat a kikötőbakon? Hogyan került a magyar címerre a horvát "sakktábla"? Mindez bizonyíték a horvát-magyar történelmi kapcsolatokra.
Jókai emléktábla Fiuméban
Jókai Mór híres magyar író is mély nyomokat hagyott Fiume közemlékezetében. Az európai hírnévre szert tett Jókai 1881 szeptemberében érkezett Fiumébe. Az akkori Európa szállóban nyitottak számára lakosztályt, melyet a későbbi években - Fiume ajándékaként - szabadon használhatott. Ez az épület ma Rijeka különböző hivatalainak otthona. Ennek falára került fel a nagy író emléktáblája.
Meyer Henrik Zágrábból indult a
magyar baptista misszióba
A magyarországi baptista misszió indulása is részben Horvátországhoz kötődik. Zágráb városában munkálkodott ugyanis egy ideig Meyer Henrik, a Brit és Külföldi Bibliatársulat szentírás terjesztő misszionáriusa. 1873-ban azonban Zágrábban felült az újonnan megépített vasútvonal Pest-Budára induló járatára, és mire odaért a város neve is Budapestre változott.
Az új fiumei baptista templom belső tere 
Kemény ugartörő munkájának eredményeként megalapította a Budapest-Wesselényi utcai gyülekezetet és az akkor kiépülő, egész Kárpát-medencét lefedő vasúthálózat adottságait kihasználva, mintegy 30 fős bibliaterjesztő társasággal az egész Magyar Királyság területén gyülekezetek sokaságát alapította meg. Horvátország mai területén mintegy félszáz baptista gyülekezet működik. A fővároson kívül Fiumében található az egyik legmissziósabb szemléletű baptista közösség.
Ének-zenei szolgálat a fiumei gyülekezetben
Néhány éve kinőtték korábbi kápolnájukat és egy új, nagyon modern, méreteiben is grandiózus templom építésébe fogtak. Gyülekezetük egyik aktív tagja és dicsőítés-vezetője Andrej Grozdanov gitárművésszel szoros kapcsolata alakult a Kispesti Baptista Gyülekezettel. Rendszeresen szolgál közöttünk, amikor Budapesten jár. Itt hallgatható meg Andrej barátom gitárjátéka az Adriai tenger partján: https://youtu.be/_VUKMOU6F0s
Budafokiakkal a fiumei gyülekezetben
Legutóbb az #EzAzaNap dicsőítő napon is részt vett a hangszeres szolgálattevők között. Erre az alkalomra a Fiumei Baptista Gyülekezet tagja is Budapestre utaztak egy teljes autóbusszal lelkipásztoruk vezetésével.
A fiumei gyülekezet istentiszteletét rendszeresen angol nyelvű tolmácsolással igyekeznek érthetővé tenni a nagyszámú nemzetközi turista forgalomhoz igazodva. Köszönet Ivana Džambas Strbad testvérnőnek, aki a magyar vendégek számára is készséggel segített horvát-magyar tolmácsként ezen az istentiszteleten.
Székesfehérváriakkal az Adria partján Krikben
Ezen az úton örömteljes meglepetésként éltük meg, hogy lépten nyomon magyar szót hallottunk körülöttünk, sőt több helyen régen látott hazai baptista testvérekkel futottunk össze, így a székesfehérvári, illetve a budafoki gyülekezet tagjai közül számos kedves ismerőssel. Isten áldása kísérje a Fiume városában és az országban tevékenykedő hittestvéreink aktív lélekmentő missziómunkáját! Soli Deo Gloria!

 Tisztelettel: Mészáros Kálmán 


A beszámoló folytatása az alábbi linken olvasható:

A HORVÁT-DALMÁT TENGERPART MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKEI 

A következő öt részes sorozatban a 800 éves horvát magyar közös történelmünk tengerparti színhelyeit elevenítem fel a tanúlságokat összegzve nyári emlékeink sorrendjében/2022/08/a-horvat-dalmat-tengerpart-magyar.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése