2018. június 4., hétfő

Lelkipásztor újbóli kirendelés Kispesten

LELKIPÁSZTORCSALÁD ÚJBÓLI KIRENDELÉSE 
A felvétel 2018. június 3-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Ekkor történt Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor és családjának újbóli kirendelése egy úrvacsorai szövetségmegújítás keretében a kispesti gyülekezeti szolgálatra.
Mészáros Kálmán lelkipásztor és felesége Leila, valamint
gyermekeik Lídia, Kristóf és Eliza 
Különleges ünnepi alkalomra került sor 2018. június 3-án a Kispesti Baptista Gyülekezetben. Az istentisztelet kezdetén a gyülekezet elöljárósága nevében Gerő Tamás főgondnok, valamint Kőszegné Füzesi Márta jegyző köszöntötte a gyülekezet lelkipásztorát Dr. Mészáros Kálmánt és családját, akik kereken hat esztendővel ezelőtt kezdték meg szolgálatukat a kispesti gyülekezetben.
Hálaadással emlékeztek meg az eddig közösen megtett út áldásairól, majd az apostol szavaival bátorították a lelkipásztorcsaládot: „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!” (Filippi 4,4-5) Ezt követően Gerő testvér beszámolt arról, hogy - a gyülekezet elöljáróságának 4 évenkénti tisztújításához hasonlóan -, a lelkipásztori szolgálatra nézve is döntést hozott a közösség tagsága. Ennek eredményeként 100%-os megerősítéssel Mészáros testvért kérték meg lelkipásztori szolgálatának további folytatására a kispesti gyülekezetben.
Az újbóli beiktató és kirendelő ünnepi alkalom Gerő Tamás főgondnok igei 
köszöntőjével, majd Brad Baker misszionárius, a Magyarországi Baptista 
Egyház külmissziós koordinátorának áldó imádságával egészült ki. 
Mészáros testvér viszontválaszában megköszönte a gyülekezet eddig is megtapasztalt töretlen bizalmát és szeretetteljes támogatását. Felidézte a 6 esztendővel ezelőtt kapott igét, ami mindeddig meggyőzte őt abban, hogy a kispesti gyülekezet élére állva annak lelki vezetője legyen: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az Úr - békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az Úr!” (Jer. 29,11-14)
Az ünneplő kispesti gyülekezet
Mind ezek után Brad Baker, a Magyarországi Baptista Egyház külmissziós koordinátora imádkozott, kérve Isten áldását a lelkipásztori szolgálatra ismételten kirendelt Mészáros család életére és további missziómunkájára. Az újbóli elköteleződés ünnepi perceit éltük át akkor is, amikor a pásztor és nyája, az Úrvacsorai asztal mellett tett szövetségi fogadalmat a Főpásztor, Jézus Krisztus még odaszántabb követése mellett. Majd egymás kezét megfogva énekeltük el az „Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt!” című éneket.
Soli Deo Gloria!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése