2018. május 7., hétfő

Akik sokakat az igazságra vezettek

Billy Graham és Martin Luther King emléknap
a Baptista Teológiai Akadémián
Dr. Martin Luther King és
Dr. Billy Graham
A 2018. február 21-én, életének 100. esztendejében elhunyt, világszerte ismert evangélista Billy Graham, és az 50 évvel ezelőtt 1968. április 4-én vértanúhalált szenvedett Béke Nobel-díjas Martin Luther King baptista lelkipásztor emlékére tudományos konferenciát szervezett 2018. április 9-én a Magyarországi Baptista Egyház (MBE) a Baptista Teológiai Akadémián. 
Az ünnepség a két hithős bronz domborművének koszorúzásával vette kezdetét az MBE budapesti székházának Történelmi Emlékparkjában. Ennek során az USA nagykövetsége, a Magyar Országgyűlés, a Magyar Kormány, a Billy Graham Evangelizációs Társaság, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházai, köztük a Magyarországi Baptista Egyház jelenlévő képviselői róttál le tiszteletüket a hithősök falánál. Az egész napos megemlékezésre és tudományos ünnepségsorozatra a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) vezetői is meghívást kaptak.
Dr. Martin Luther King Washingtonban:
"Van egy álmom..."
Bennünket magyar evangéliumi keresztényeket is hálára kötelez ennek az Istentől adatott két modernkori hithős életpéldája és az evangélium hirdetésében vállalt áldozatkész szolgálata, akik valóságos igazodási ponttá váltak saját koruk zűrzavaros évtizedeiben. Amíg Martin Luther King az igazságtalan társadalmi megkülönböztetés ellen emelte fel a szavát és még a mártíriumot is felvállalta, hogy rabszolgasorba süllyedt sorstársait felemelje, addig Billy Graham Istentől azt a küldetést kapta, hogy a Krisztus keresztáldozata által nyert lelki szabadság örömüzenetét hosszú élete során a világ számtalan országában sokmillió embernek elvigye és fáradhatatlanul hirdesse.
Dr. Billy Graham Tahiban: "A Biblia azt mondja..."
Martin Luther Kinget az 1963-ban Washingtonban meghirdetett tömegrendezvényen elmondott „Van egy álmom” kezdetű beszéde tette világszerte híressé. Ennek utolsó mondata így hangzott: „Van egy álmom, hogy eljön az a nap, amikor ’minden völgy fölemelkedik, és minden hegy és halom alászáll. Az egyenetlen egyenessé és a bércek rónává lesznek és megjelenik az Úr dicsősége és minden test meg fogja látni azt”. Majd, mintegy megsejtve az ellene irányuló tragikus kimenetelű véres merénylet előtti estén, mintha megérezte volna, hogy mi vár rá, ezt mondta: „Fönt jártam a hegyen és láttam az ígéret földjét! ... És boldog vagyok ma este és nem aggódom semmi miatt, nem félek egy embertől sem, mert szemeim látták az Úr eljövendő dicsőségét." A gyilkos golyó 1968. április 4-én oltotta ki életét. Mindössze 39 esztendős volt. King tiszteletes Istentől kapott prófétai látomása azonban beteljesedett…
Hithősök Emlékfalának megkoszorúzása
Billy Graham több embernek hirdette személyesen az evangéliumot szerte a nagyvilágban, mint bárki más az emberiség történelme során, aki Krisztus követségében valaha is munkálkodott előtte. Mintegy 2,5 millió embert tartottak nyilván, aki az evangelizációs alkalmain fogadta el Jézus Krisztust személyes megváltójának és mintegy kétmilliárd ember hallhatta prédikációit, beleszámítva a rádiós, illetve televíziós közvetítéseket is.
Megemlékezés a Magyarországi Baptista Egyház
Történelmi Emlékparkjában
Több amerikai elnöknek volt személyes lelki tanácsadója és lelkigondozója. Baptista elkötelezettségű, de nyitott evangéliumi protestáns gondolkodású emberként a felekezeti határokon túllépve a keresztény egyházak világot átfogó lelki megújulásán is fáradozott. Híres mondatának egyike: „Hogy valaki baptistává tegyek, nem mennék át az út másik oldalára sem, de hogy valakit Jézus Krisztushoz vezessek, a világ végére is szívesen elmegyek”
A Magyar Evangéliumi Szövetség vezetői Viktor Hammal
a Billy Graham Evangelizációs Társaság igazgatójával
A hidegháború időszakában ő volt az első amerikai evangélista, aki átjuthatott a „vasfüggönyön”, melynek első állomása 1977-ben Magyarország volt. Ezt követően végig látogatta a kommunista rabigába szenvedő kelet-európai országokat és prédikálhatta szabadon az evangéliumot. Emlékezetes marad számunkra az 1989-es rendszerváltás feszült időszakában a budapesti Népstadionban összegyűlt, Isten igéjére figyelő mintegy százezer honfitársunk reakciója, akik a döntésre híváskor tízezerszámra özönlöttek le a lelátókról, hogy Bibliához jussanak és elkötelezzék magukat Jézus Krisztus követésére. Hitünk szerint ezek a látogatások egyértelműen hozzájárultak a kelet-európai kommunista rendszerek összeomlásához.
Graham 100. esztendejében 2018. február 21-én lépett életbe sokszor emlegetett kijelentése: "Ha egy nap majd azt olvassátok vagy halljátok, hogy Billy Graham meghalt, egy szót se higgyenek belőle! Sokkal elevenebb leszek, mint most vagyok. Csak a lakcímemet változtattam meg. Isten jelenlétébe léptem."
Mindkét hithősünk emléke legyen áldott!
Dr. Mészáros Kálmán
egyháztörténész

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése