2018. május 21., hétfő

Pünkösd és a bemerítés üzenete

PÜNKÖSD: BEMERÜLÉS VÍZBE ÉS SZENTLÉLEKBE
A felvétel 2018. május 20-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet Pünkösdi istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.
Bibliai textus: "Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg (merítkezzetek be) valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát."  (ApCsel 2,37-38)

KIK EZEK ITT FEHÉRBEN? BEMERÍTÉSI ISTENTISZTELET KISPESTEN
Pünkösd vasárnapján 2018. május 20-án az Egyház születésnapjára és a Szentlélek kiáradására emlékeztünk. Hálásak vagyunk Istennek, hogy a megtérést követő újjászületés és a Szentlélek erejével és örömével teljes élet napjainkban is átélhető valóságáért.
Nagy öröm volt ezen a napon a Kispesti Baptista Gyülekezetben is, ahol 5 új testvérünk - Égető Réka, Horváth Ottilia Júlianna, Kovács Balázs, Égető Márk, ifj. Zsigmond István - hallotta meg Jézus Krisztust meghívását a tanítványi életre. Az ő hitvallásuknak és bemerítésüknek lehetünk tanúi ezen a pünkösd vasárnapon.
A gyülekezet énekkara
Az ünnepi istentisztelet igei üzenete a következő újszövetségi mondatokra épült. Bemerítő János a Jordán partján a következő felszólítást intézte hallgatóihoz: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!" (Máté 3,2) Jézus Krisztus pedig ezt a parancsot adta: "Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Máté 16,15-16)
Az igehirdetés a hitvalló bemerítés
bibliai alapjairól szólt
Sőt azt is világosan kifejtette hogy: "Bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be Isten Országába." (János 3,5) Péter apostol pedig ezt tanácsolt a pünkösdkor megtért sokaságnak: "Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát!” (ApCsel 2,38)
Az ünneplő gyülekezet
A bemerítési istentiszteleten elhangzó igehirdetést a következő internetes címen lehet megtekinteni, illetve meghallgatni: 
Testvéri szeretettel:
Mészáros Kálmán lelkipásztor

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése