2022. szeptember 10., szombat

 AZ EVANGÉLIUM EREJE A "HEPEHUPÁS VÉN SZILÁGYSÁGBAN"

Kevesen tudják, hogy Észak-Erdélyben nagy magyar költőnk Ady Endre szülőföldjén Szilágy megyében, nagy lelki ébredés történt a 20. század elején. Ady rokonai közül is sokan megtértek és baptista közösségben találtak lelki otthonra.
Hálaadási ünnep a Krasznai Magyar Baptista Gyülekezetben
Ady Endre még így emlékezett szülőföldjére: "Hepehupás, vén Szilágyban, / Hét szilvafa árnyékában / Szunnyadt lelkem ezer évet. / Paraszt zsályaként aludt el / S bús krizantém-fürttel ébredt / Hepehupás, vén Szilágyban. // Hepehupás, vén Szilágyban, / Hét szilvafa árnyékában / Várt volna még ezer évet, / Míg idő jön a csodákra. / Óh, jaj nekem, hogy fölébredt / Hepehupás, vén Szilágyban."
Baptista imaház Krasznán
Meg kell jegyeznem, hogy Ady Endre is komoly lelki válozáson ment keresztül élete végén. Megrendítő az a verse, amit halálos ágyán, szenvedései közepette vetett papírra Budapesten a Benczúr utcai teológiánk melletti szanatórium csendes magányában:
"Az Úr érkezése / Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem, / Csöndesen és váratlanul / Átölelt az Isten. // Nem harsonával, / Hanem jött néma, igaz öleléssel, / Nem jött szép, tüzes nappalon, / De háborus éjjel. // És megvakultak Hiú szemeim. / Meghalt ifjuságom, / De őt, a fényest, nagyszerűt, / Mindörökre látom." - ezt követően nem sokkal meg is halt...
Igehirdetés Krasznán
Visszatérve eredeti témánkra meg kell állapítanunk, hogy a tragikus trianoni országvesztés és a szomszédos hódító népuralom időnként diktatórikus elnyomása sem tudta megtörni az őshonos magyar nemzet élniakarását, a jövőbe vetett hitét és életderüjét az elmúlt száz esztendő alatt.
Az énekkar női kórusa
Szilágyságban az országutak sajnos még ma is nagyon "hepehupásak" de Isten kegyelmének köszönhetően sok szép baptista imaház és többszázfős új templom szegélyezi a szilágysági hegyek és völgyek kanyargos útjait.
A múltszázad fordulóján gombamód szaporodtak ezen a vidéken a baptista gyülekezetek, melyek alapítója sok lelkes kortárs vándorprédikátorok között, a karizmatikus vezető, Kornya Mihály népi evangélista volt, aki egymaga mintegy tizezer embert vezetett Krisztushoz és merített be ezen a vidéken.
A fiatalok egy része
Kraszna ősi magyar település is egy volt ezen a területen, ahol sokszáz lélek szívében fogant meg az evangélium üzenete és lett baptista hívővé. A település közepén áll a '90-es években épült szép háromkarzatos templomuk, ami már a harmadik a 120 esztendős múltra visszatekintő egyre növekvő gyülekezet életében.
Dr. Borzási István helyi lelkipásztorral
A gyülekezet jelenlegi lelkipásztora Borzási István lelkipásztor, aki emellett a nagyaváradi Emánuel Baptista Teológiai Egyetem tanáraként is szolgál, nagy lendülettel végzi szolgálatát a közel 450 fős gyülekezetben. Messze híres a gyülekezet muzikalitása, népes énekkara és fúvószenekara nemcsak a helyi gyülekezetben, de a környéken is komoly missziómunkát végez.
Megtisztelő lehetőség volt számomra, hogy 2022. szeptember 4-én látogatást tehettem ebben a gyülekezetben és hirdethettem Isten igéjét Nehémiás könyve alapján. Az üzenet fókuszában a lelki ébredés feltétele, jelenben átélhető valósága és a jövőben remélt áldása állt.
A helyi lelkipásztor köszönti a vendégeket
A mellékelt élő adás felvételét azóta több mint ezren megtekintették már: https://youtu.be/dIdOBOyyiTc Ez azt jelzi felém, hogy nagy a vágy sokakban arra, hogy a mi korszakunkban is átélői lehessünk Isten Lelkének hathatósabb kiáradásásának és áldásának. Az apostol arra bátorította kora gyülekezeteit, hogy "Kívánják Isten Lelkének ajándékait". Legyünk mi is felébredt és másokat is ébresztő eszközei az Úrnak! Úgy mint Nehémiás, Dániel, Mózes, József és sokan mások a bibliai időkben és az egyháztörténelem kimagasló hithősei!
Soli Deo Gloria!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése